Rss

Archives for : augustus2014

Checklist cadeaubonnen !!!!

Hier geven we graag nog wat GOUDEN raad:

Cadeaubons zijn een vast gegeven geworden bij verjaardagen of onder de kerstboom. We hebben het hier niet over de cadeaubons die door de zaak zelf worden uitgegeven maar wel over onder meer   Bongo, Give a Do, Vivabox, Groupon, Cadeaubox, Flairbons, Hema of zelfs Gent Verwent en Beleef Antwerpen.  Het systeem varieert maar het komt er steeds op neer dat de uitgever van de bon een vast of variabel gedeelte van de waarde van de bon opstrijkt.  Ze eten als het ware mee van de winstmarge van de ondernemer.  Het wordt echter problematisch wanneer de kosten groter worden dan de winstmarge…  Let dus steeds goed op wanneer u aan een cadeaubon-verhaal wil deelnemen.  Horeca Vlaanderen helpt u met tien tips op weg!

Lees het volledige verslag van Horeca Vlaanderen hieronder via de link:

leidraad ivm cadeaubonnen

LEIDRAAD VOOR BRANDVEILIGHEID IN EUROPESE HOTELS

Hierbij geven wij jullie graag de volgende informatie mee.

Bestand te downloaden van onze servers:

brandveiligheid

HOE OMZEIL JE DE OTA’S

Iemand die mij een beetje kent weet dat ik er nogal wat problemen mee heb.

 maar het blijft ons bezig houden, de verhouding met de OTA’s. Ik heb al vaker geschreven over dit onderwerp, met onder andere de insteek ‘íf you can’t beat them, join them’.( vooral een uitspraak dat toerisme Vlaanderen hanteert en ik het niet echt mee eens ben)   Want dat wij de machtsstrijd van de OTA’s hebben verloren, is inmiddels iedereen wel duidelijk. Toch is door de opkomst van de sociale media wel het één en ander aan het veranderen op dit gebied.

Vooral hotels gericht op de jongeren (20-35 jaar) blijken door een ijzersterk sociale mediabeleid in staat om gasten aan zich te binden, waardoor het boeken ook rechtstreeks gaat.

Dat ging in het recente verleden met name via Facebook, maar vooral de jongeren verlaten dit kanaal, terwijl het gebruik onder ouderen toeneemt. De hotels die een actieve relatie onderhouden met hun gasten, gaan met hen mee naar sociale media kanalen, zoals bijvoorbeeld Instagram en Snapchat. In Amerika heeft zelfs McDonald’s een Snapchat kanaal! Een hotel dat nu nog moet beginnen met de kanalen van het eerste moment, loopt dus achter de feiten aan. Aangezien er steeds meer ouderen actief worden op de sociale media, zoals Facebook en Twitter, wordt de aanwezigheid hier steeds interessanter.

Daarnaast is er recent een Amerikaans onderzoek gepubliceerd naar methoden om gasten te verleiden tot rechtstreeks boeken. Wij zijn natuurlijk geen Amerikanen, maar toch denk ik dat ook wij Europeanen gevoelig zijn voor deze ‘incentives’. Zo blijkt dat de Amerikaan aangeeft rechtstreeks te willen boeken in ruil voor een upgrade naar een suite, beter uitzicht, balkon, of naar een kamer met kitchenette. Een gratis roomservicemaaltijd scoort ook goed, evenals een gratis in-room massage en het gratis kunnen gebruiken van de minibar.

Ook een cadeaubon voor een lokaal restaurant schijnt te werken. Maar een ander pakket aanbieden dan de OTA’s, met bijvoorbeeld een ophaalservice van het vliegveld/station, welkomstdrankje et cetera, verleidt de gasten ook. Volgens mij vinden Nederlanders dit soort cadeautjes ook erg interessant, en afhankelijk van hoelang men boekt, is het nuttig om eens te kijken of hetgeen u aan de OTA betaalt als commissie niet omgezet kan worden in een cadeautje voor uw gast. En dan alleen nog zorgen dat u dit ook vertelt aan uw toekomstige gasten.

Vriendelijke groeten,

Robin Schluter

BE-ALERT: Een nieuw systeem om de bevolking te alarmeren

Bij noodsituaties is de burger de eerste actor van zijn eigen veiligheid. Om goed te kunnen handelen en reageren, moet hij zo snel mogelijk over de juiste informatie beschikken. De minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, en het nationaal Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) lanceren vandaag een project voor een alarmerings- en informatiesysteem aan de bevolking: BE-ALERT.
Logo BE ALERT

Logo BE ALERT

Alle provinciegouverneurs en de 33 pilootgemeenten zijn het alarmeringsplatform BE-ALERT aan het testen, om het vervolgens tegen eind 2014 of ten laatste in 2015 ter beschikking te kunnen stellen van alle overheden die instaan voor de noodplanning en het crisisbeheer in België.

Met dit project, op basis van een geïnformatiseerde cartografische toepassing, kan de overheid de betrokken bevolking alarmeren door een tekst- of spraakbericht te sturen naar de vaste of mobiele telefoon in een (vooraf) bepaalde zone (in een welbepaalde straal of in een specifiek bepaalde zone).

BE-Alert  zal  alle  overheden  die  instaan  voor  het  crisisbeheer,  toelaten  om  de beschikbare alarmeringskanalen te gebruiken via een geïntegreerde of aanvullende  aanpak.

BE-ALERT, een eerste praktisch instrument in ontwikkeling

Voor het nieuwe nationale alarmerings- en informatiesysteem van de bevolking, BE-ALERT, vangt vandaag een eerste concrete fase aan: de toepassing testen om uiteindelijk een instrument te ontwikkelen dat aangepast is aan de noden op het terrein.

Momenteel laat BE-ALERT een alarmering toe via meerdere aanvullende kanalen:
• een spraakbericht op de vaste of mobiele telefoon;
• een tekstbericht via sms,
• een tekstbericht via e-mail (met of zonder bijlage),
• een tekstbericht per fax.

BE-ALERT is op poten gezet in het kader van de alarmering van en de informatie aan de bevolking bij noodsituaties, om :

o individuele  alarmerings-  en  informatieberichten  te  sturen  (Population  Alert  System)  naar burgers  die  betrokken  zijn  bij  een  (mogelijke)  noodsituatie  (in  de  dreigingsfase,  in  de vooralarmfase of bij een echte alarmering);

o alarmerings-  en  informatieberichten te  sturen  naar  vooraf  vastgelegde  groepen (Group Alert System) in functie van een risico of een noodplanningszone, of omdat ze tot een doelgroep behoren (directeurs van scholen of bedrijven, omwonenden van een Seveso-site, journalisten als alarmeringskanaal van de media, doven en slechthorenden, artsen, …).

In deze pilootfase zullen de betrokken overheden ook automatisch alarmberichten kunnen sturen via hun Twitter- en Facebook-accounts. Het is dus aangeraden om de officiële accounts van uw gemeente, gouverneur of van het nationaal Crisiscentrum te volgen. Dankzij een gemeenschappelijke analyse van BE-ALERT door de partners in de pilootfase, zal het systeem verder ontwikkeld worden. Dit zal bijvoorbeeld een doelgerichte alarmering via lokalisatie mogelijk maken door bijkomende kanalen en technologieën te integreren.

In een eerste fase wordt elke burger uitgenodigd om zich in te schrijven via www.be-alert.be: hij zal rechtstreeks, indien nodig in functie van de noodsituatie, een alarmeringsbericht van de overheden sturen via zijn GSM of vaste lijn kunnen ontvangen.

 

Een tweede snelle stap: het gratis versturen van sms’en door alle operatoren en zonder voorafgaandelijke inschrijving, via lokalisatie aan de bevolking dankzij een aangepaste technologie,

Bovendien, om nog een stap verder te gaan, hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en van Economie een wetgevend initiatief ontwikkeld dat de telefonieoperatoren verplicht, om in de mogelijkheid te zijn gratis sms’en aan de bevolking te sturen op verzoek van de administratieve overheden. Dit project zal de komende dagen besproken worden in een werkgroep, om vervolgens neergelegd en gestemd te worden, hopelijk, nog voor het eind van deze legislatuur. Dat zou een reuzensprong voorwaarts betekenen op het vlak van veiligheid en informatie aan de bevolking.

Een consultancyopdracht over de alarmering via lokalisatie zal, op initiatief van het Crisiscentrum, eind juni 2014 resulteren in een eindrapport op basis van de constructieve uitwisselingen met de operatoren van mobiele telefonie, uitgaande van de ervaringen van andere landen en op basis van de informatie die verkregen werd bij gespecialiseerde bedrijven. Dit rapport zal omstandig beschrijven welke technieken mogelijk zijn om de bevolking te waarschuwen binnen een geografisch gedefinieerde zone (zelfs zonder dat men zich vooraf dient in te schrijven) en dat niet allen via mobiele toestellen, maar ook via andere bestaande of toekomstige communicatiemiddelen.

 

Advies voor toeristen die België bezoeken

Bron: Algemene directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken

Onze hoofdstad is een verzamelplaats van schatten die bezoekers van overal en van alle leeftijden zullen bekoren: cultuur, architectuur, gastronomie, folklore, natuurgebieden, uitgaansleven en winkels. Ze is bovendien van onweerlegbaar historisch belang. Deze kenmerken maken van Brussel de toeristische trekpleister bij uitstek.

Hoewel ons land geen grote veiligheidsproblemen kent, is het zoals in alle grootsteden zo dat een grote mensenmassa bepaalde risico’s inhoudt zoals het ontfutselen van persoonlijke bezittingen. Het is dan ook vooral in de vakantieperiodes dat iedereen extra waakzaam dient te zijn gezien het vooral tijdens die periodes is dat er grotere mensenmassa’s aanwezig zijn. Onze bezoekers moeten zich dus ook bewust blijven van dit spijtige fenomeen dat eigen is aan elke toeristische plaats of doorgang zoals stations, luchthavens en openbaar vervoer.

Om in alle comfort fijne vakantiemomenten te beleven, worden hieronder enkele eenvoudige en doeltreffende trucjes uitgelegd.

Voor uw vertrek…

 • Denk eraan uw identiteitspapieren te kopiëren en een lijst te maken met nuttige telefoonnummers (uw ambassade, uw bank, enz.); bewaar deze kopieën en nummers in uw hotel of uw tijdelijke verblijfplaats, voor de zekerheid.
 • Neem op vakantie een minimum aan waardevolle voorwerpen en juwelen mee.
 • Loop zo weinig mogelijk te koop met de voorwerpen die u meeneemt (gsm, fototoestel, camera, enz.).
 • Steek uw bezittingen, juwelen en geld in de brandkast van het hotel, indien u hiertoe de mogelijkheid heeft.

Onder weg…

 • Doe vanaf het vertrek uw veiligheidsgordel aan en uw deuren vast.
 • Indien het verkeer vertraagt of stopt, observeer dan wie er rondom u passeert en blijf op uw hoede.
 • Vermijd tussen twee wagens geblokkeerd te staan. Houd altijd voldoende afstand  van het voertuig voor u zodat u gemakkelijk weg kunt. Vertraag geleidelijk aan wanneer u een kruispunt of verkeerslicht nadert; u zult meer kans hebben om niet of zo kort mogelijk stil te staan.
 • Indien iemand teken doet om informatie te vragen of autopech lijkt te hebben, wees dan wantrouwig. Als u beslist om te stoppen, laat uw deuren dan vergrendeld en doe uw ruit niet te ver open om met de persoon te praten.
 • Indien u moet stoppen, zet uw motor dan niet uit als u de indruk heeft dat u niet veilig bent of als de omstandigheden u abnormaal of verdacht lijken.
 • Verkies parkeerplaatsen en parkings met veel verlichting en andere wagens boven afgelegen en donkere plaatsen.

In stations en luchthavens

 • Houd altijd uw bagage in het oog, vooral als iemand naar u toekomt of er iets onverwachts gebeurt.

In het hotel

 • Steek uw waardevolle voorwerpen (grote geldsommen, juwelen, computers enz.) in de brandkast van het hotel.
 • Sluit uw deur en vensters, zelfs wanneer u in uw kamer bent.
 • Informeer onmiddellijk het hotelpersoneel als u verdacht gedrag opmerkt van een bepaalde persoon.
 • Blijf discreet en draag nooit opzichtige juwelen of uiterlijke tekenen van rijkdom die de aandacht zouden kunnen trekken.
 • Vertrouw niet op een ketting of klink die niet voldoende veiligheid biedt in geval van gewelddadige inbraak.

 

Bij het verlaten van uw hotel

 • Informeer u bij het hotelpersoneel over de te vermijden zones in de omgeving van het hotel en in de stad, alsook over de meest betrouwbare taxibedrijven.
 • Als u niet te lang wegblijft, geef dan de indruk van aanwezig te zijn : bordje “niet storen” op de deur, televisie of radio als achtergrondgeluid enz.
 • Als u ‘s avonds terugkomt, laat dan een klein lampje branden, zodat u niet in het pikdonker hoeft binnen te komen.
 • Als het hotel over een ondergrondse parking beschikt, kijk dan rondom u wanneer u naar uw wagen gaat en controleer of er niemand ronddoolt in de parking.

Wanneer u zich in een stadscentrum of op een toeristische plaats bevindt

 • Laat u niet afleiden door onbekenden die u op straat bijvoorbeeld gratis diensten zouden aanbieden, het zou om een list kunnen gaan om u te beroven.
 • Houd uw bezittingen in het oog, steek uw portefeuille niet in uw achterzak of in het kleine zakje van uw rugzak.
 • Sluit uw handtas altijd goed en draag deze idealiter tussen uw arm en uw lichaam met de opening naar u toe.
 • Houd uw bezittingen goed in het oog tijdens uw pauze. Laat uw telefoon of fototoestel niet op tafel slingeren op een terras. Steek geen betaalmiddelen in uw mantel die op de rugleuning van uw stoel hangt, een gauwdief zou achter u kunnen gaan zitten en deze proberen te ontfutselen.
 • Indien u het openbaar vervoer neemt, houd uw vervoersbewijs of uw geld dan klaar voor u opstapt, zo vermijdt u dat u uw portefeuille moet bovenhalen in de menigte wanneer u minder aandachtig bent.
 • Beperk ten slotte bij uw aankopen het gebruik van grote biljetten (hoger dan 50 euro), regel uw inkopen liever met kleine bedragen of met betaalkaarten.

Aan de geldautomaat

 • Vermijd om alleen te gaan als het nog donker is, in het bijzonder indien het een weinig bezochte plaats is.
 • Kijk om u heen wanneer u in de buurt van de automaat bent. Blijf aandachtig.
 • Als een persoon te dichtbij komt, vraag dan of hij verderaf kan gaan staan.
 • Bescherm uw persoonlijke code voor indiscrete blikken door het toetsenbord te beschermen met uw vrije hand en uw lichaam. Wantrouw personen die u aanspreken onder een of ander voorwendsel.
 • Tel uw biljetten niet op straat.
 • Als uw kaart wordt “ingeslikt” door de automaat, wacht dan enkele momenten om zeker te zijn dat ze er niet opnieuw uitkomt. Meld dit onmiddellijk aan uw bank en doe aangifte via CARDSTOP.
 • Ga, om skimming te vermijden na, vóór u uw bankkaart in een automaat steekt, of de uiterlijke stukken er gewoon en hetzelfde uitzien, in één stuk, en niet de indruk geven dat ze in elkaar geflanst zijn. Wantrouw alle kaartlezers die bijkomende diensten aanbieden die niet overeenkomen met de standaard.

 

Op restaurant, in winkels

 • Verlies uw kredietkaart nooit uit het oog wanneer u deze afgeeft aan de bediende of de handelaar.
 • Vermijd dat deze persoon uw kaart verschillende keren door de lezer haalt.
 • Ga regelmatig uw rekeninguittreksels na, wat het mogelijk zal maken om zeer snel elke abnormale uitgave vast te stellen en om uw bankinstelling hiervan op de hoogte te brengen.
 • Dit type van diefstal komt het vaakst voor op vakantie, wanneer de aandacht meer verslapt is.
 • Merk ook op dat in bepaalde landen (NIET in België) de kassabons het kaartnummer volledig vermelden : deze tickets, die bijvoorbeeld zomaar op de openbare weg worden gegooid, kunnen natuurlijk opgeraapt worden door een oplichter. Hetzelfde geldt voor bepaalde andere documenten die persoonlijke gegevens bevatten.

In geval van problemen – ingehouden, ingeslikte kaart, diefstal enz. – bel onmiddellijk naar Card Stop
070 344 344 om uw kaart te laten blokkeren.

In de wagen…

 • Geef de voorkeur aan bewaakte parkings of parkeer uw wagen op een veelbezochte en goed verlichte plaats.
 • Wanneer u uw auto verlaat, sluit dan systematisch de deuren, ruiten en koffer en laat niets in het zicht liggen in de cabine van het voertuig. Als u uw spullen niet kunt meenemen, leg deze dan bij voorkeur in de koffer.
 • Als u iets in de koffer wilt leggen, doe dat dan bij voorkeur voor u vertrekt, zodat u een mogelijke dief niet in de verleiding brengt.
 • Neem eveneens uw boorddocumenten mee.
 • Om tot slot elk risico in het verkeer tot een minimum te herleiden, sluit u uw deuren en laat u uw handtas of waardevolle voorwerpen niet op de voorste passagiersstoel, leg deze liever achter u of beter nog, in de koffer.

Als u uw wagen verlaat, zelfs al is het maar over even :

 • Zet onmiddellijk het contact uit.
 • Laat geen enkel waardevol voorwerp achter. Wis de sporen van de GPS van de voorruit.
 • Let erop dat de ramen gesloten zijn en de deuren en de koffer op slot.
 • Voorzie hangsloten op de fietsendrager.
 • Parkeer u indien mogelijk op veelbezochte en goed verlichte plaatsen.

Uitgaansgelegenheden of nachtleven

 • Vermijd in de mate van het mogelijke om uw wagen te parkeren op een weinig bezochte plaats, in een verlaten of onverlichte straat.
 • Laat nooit uw gsm, laptop, GPS, dossiers of om het even welk ander waardevol voorwerp in het zicht liggen in uw wagen: ondanks dit logische advies, stelt de politie nog te vaak diefstallen vast van laptops of gsm’s die achtergelaten werden op het dashboard of de zetels van een voertuig.
 • Wanneer u zich verplaatst, blijf dan bewust van uw omgeving: zonder paranoïde te worden, zo kunt u in het oog houden wie u volgt.
 • Wanneer u uw gsm niet gebruikt, draag hem dan niet op een zichtbare plaats zoals in uw hand, op de riem van uw handtas enz.
 • Bewaar uw autosleutels en die van uw woning niet aan dezelfde sleutelhanger: in geval van overval en wagendiefstal, is het niet nodig dat uw aanvallers naar u thuis komen!
 • Wanneer u terugkeert naar uw wagen, kijk dan waar de veelbezochte plaatsen zijn: winkels, nachtwinkels, wasserettes, politiecommissariaten enz. Inspecteer snel de omgeving vooraleer u de deuren opent en in uw wagen stapt.

Wat te doen als u toch slachtoffer wordt?

 • Aarzel niet om hulp te vragen: roep “Help” om personen rondom u te waarschuwen.
 • Bel het noodnummer op 112 OF wend u tot het dichtstbijzijnde politiebureau om de feiten aan te geven en klacht neer te leggen.
 • Stel een lijst op van wat u verloren zou hebben of van wat gestolen zou zijn (identiteitspapieren, vliegtuigtickets, geldsom, betaalkaarten, fototoestellen, enz.).
 • Contacteer :

Volop inzetten op het belang van voldoende rookmelders en een vluchtplan!

De zomervakantie is ondertussen al meer dan halfweg… Een mooi moment om eventjes terug te blikken op de voorbije weken maar vooral om vooruit te kijken.

Omwille van het verontrustend aantal doden en zwaargewonden door woningbrand dit jaar willen we volop inzetten op het belang van voldoende rookmelders en een vluchtplan. Wanneer brand ontstaat, heb je immers maar drie minuten de tijd om jezelf en je gezinsleden in veiligheid te brengen. Onze slogan “Elke minuut telt!” vestigt hier de aandacht op.

Brandpreventie op de Nationale Feestdag

Dit thema werd in de kijker gezet tijdens de viering van de Nationale Feestdag in Brussel. Op de brandpreventiestand van Binnenlandse Zaken stonden de brandpreventieadviseurs Alain Perin, Benoit Perin, Fréderic Sireuil en Danny Schoolaert en 6 ambassadeurs brandveiligheid van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie heel de dag paraat om alle uitleg te verschaffen en vragen te beantwoorden. Zij werden hierin bijgestaan door zeven vrijwilligers van de Belgische Stichting Brandwonden – die hun rooktent hadden meegebracht. Op deze manier konden bezoekers ervaren wat de gevolgen van rookontwikkeling zijn. Heel de dag door werd de stand druk bezocht. Er werden dus heel wat mensen bereikt en de boodschap van voldoende rookmelders en het hebben van een vluchtplan werd ruim gepromoot. Deze gezamenlijke inzet heeft gezorgd voor meer bewustwording. Er is weer een stap gezet naar meer brandveiligheid!

Ook in het najaar lanceren we acties die deze boodschap mee helpen verspreiden. Zo werken we momenteel volop aan een update van de website: www.speelnietmetvuur.be en krijgt het gekende rookmelderhuisje een make-over. Deze stellen we binnenkort aan jullie voor.

Erm - Restaurant Ermerstrand afgebrand 01-09-2009