Rss

Archives for : oktober2014

Website vindbaar in Google

Top 10 “on page” factoren die hoog scoren bij Google kunnen beïnvloeden

Zoekmachine Optimalisatie, u heeft er ongetwijfeld al van gehoord, maar wat is het nu precies en wat kan u zelf doen. Hoe maakt u uw eigen website vindbaar in Google en hoe laat u uw website hoog scoren bij zoekmachines?
Er zijn verschillende SEO factoren die u zelf kan controleren waardoor uw website hoog kan scoren bij Google. Hieronder ziet u de 10 belangrijkste, maar eerst enkele verklarende woorden.

  • “SEO” staat voor Search Engine Optimization oftewel zoekmachine optimalisatie.
  • Zoektermen” zijn de woorden die een persoon ingeeft als zoekopdracht in de zoekmachine (Google, Bing, Yahoo, …). Dit wordt ook wel keyword genoemd in het Engels. In dit artikel gebruiken we de twee door mekaar.
  • HTML” is de code waaruit uw webpagina is opgebouwd. De webbrowser (Internet Explorer, Firefox, …) vertaalt deze HTML code naar teksten en afbeelding die u dan kan bekijken op het scherm.
  • Tags” zijn de bouwstenen van de HTML code.

1. Voor een hoge ranking bij Google, gebruik zoektermen in de titel van uw pagina

Als u één ding zou moeten kiezen om een pagina te optimaliseren voor de zoekmachines, dan is het wel de titel van de pagina (de title tag van de HTML code). Plaats uw zoektermen in de titel en optimaliseer elke individuele pagina voor een beperkt aantal zoekermen. Overlaad de titel van een pagina niet met zoektermen en gebruik een verschillende titel voor elke pagina, die de inhoud van die specifieke pagina beschrijft. Zo wordt uw website vindbaar bij Google voor die zoekterm

<title>Mijn zoekterm is waar deze pagina over gaat</title>

2. Gebruik zoektermen in de pagina tekst (body text)

Uiteraard. Als u een hoge ranking bij de zoekmachine wil, maar de zoekterm waarvoor u de pagina wil optimaliseren komt niet minstens één keer in de pagina tekst voor, dan is uw pagina volgens de zoekmachines niet relevant voor dat keyword en zal uw website niet vindbaar zijn voor dat keyword. Klinkt logisch, niet?

3. Gebruik keywords in de H1 tag

De zoekmachines houden van pagina’s die goed gestuctureerd zijn. Een goed gestructureerde pagina bestaat uit hoofdingen (H1, H2, H3, …) en alinea’s. De belangrijkste header in de pagina tekst om hoog in de zoekmachines te scoren is de H1 hoofding, dus gebruik dan ook je zoektermen in deze tag. Hoog scoren in Google wordt heel moeilijk zonder gestructureerde tekst

<h1>Deze pagina gaat over mijn zoekterm</h1>

4. Gebruik zoektermen in de H2, H3, H4, … tags

Als het werkt voor de H1 tag, dan ook voor H2, H3, enz.

<h3>De volgende alinea gaat nog wat meer over mijn zoekterm</h3>

5. Gebruik zoektermen in de naam van de afbeeldingen

Als je een afbeelding van een grasmaaier toont, noem de afbeelding dan ook “grasmaaier.jpg”. Wil jehoog in de zoekmachine, dan is zelfs de bestandsnaam van uw afbeeldingen belangrijk.

<img src=”images/grasmaaier.jpg” />

6. Gebruik keywords in de ALT en TITLE attributen van afbeeldingen

Ervaring leert ons dat optimalisatie van afbeeldingen (bestandsnaam, alt attribute en title) een simpele maar effectieve manier is om een pagina relevant te maken voor een bepaald keyword. Als u een hoge ranking in zoekmachines wil, dan is het belangrijk om zelfs uw afbeeldingen te optimaliseren.

<img src=”images/grasmaaier.jpg” alt=”Een grasmaaier” />

7. Gebruik van keywords in de domeinnaam

Als uw bedrijf bijvoorbeeld grasmaaiers verkoopt, en uw domeinnaam is grasmaaiers.be, dan zal dit zeker uw rangschikking beïnvloeden. Scheidt verschillende keywords met een streepje(-). Het is echter af te raden om een domeinnaam zoals beste-grasmaaiers-maaien-gras-gazon.be te gebruiken. Te veel hyphens (streepjes -) in een domeinnaam zal uw domein als verdacht markeren bij de zoekmachines en zal uw rangschikking in negatieve zin beïnvloeden. Om nog maar te zwijgen over het feit dat niemand uw domeinnaam zal kunnen onthouden.

8. Gebruik zoektermen in de url (= het adres) van een pagina

Als een pagina in uw site over grasmaaiers handelt, noem deze pagina dan grasmaaiers.html of gebruik grasmaaiers op een andere manier in het adres van de pagina (bv. www.mijndomein.be/grasmaaiers).

9. Zet keywords in vetgedrukte tekst

Dit is nog een simpele manier om Google te tonen waarover een bepaalde pagina gaat, en wat u vindt dat belangrijk is op deze pagina. Deze techniek moet zeker bovenaan staan in uw “to-do” lijstje wanneer u een pagina gaat optimaliseren voor een hoge ranking bij de zoekmachines (hint ;o).

<strong>mijn zoekterm</strong>

10. Gebruik zoektermen in de meta description tag (meta omschrijving) om uw hoge ranking bij Google te verzilveren

De meta description wordt nog slechts in beperkte mate gebruikt om een pagina te rangschikken, maar is oh zo belangrijk om mogelijke bezoekers naar uw site te loodsen. Vele zoekmachines waaronder Google gebruiken soms immers de meta description in de resultaten pagina (SERPS of Search Engine Result Pages). De meta omschrijving wordt getoond net onder de pagina titel. Zorg er daarom voor dat de meta description interessant en relevant voor de pagina is en schrijf deze tekst zo dat het mensen uitnodigd om de pagina te bezoeken. Elke pagina moet een verschillende meta omschrijving hebben die relevant is voor de pagina en die de keywords van de pagina bevat.

<meta name=”description” content=”Dit is de omschrijving van mijn pagina die over mijn zoekterm handelt. Wil u meer weten over mijn zoekterm, dan vindt u het hier!” />

Hotels geteisterd door Cybersquatting

Sinds kort worden meer en meer hotels geteisterd door Cybersquatting. Maar wat betekent die term nu precies? Cybersquatting is het registreren van een domeinnaam die identiek of gelijkaardig is aan een merk, handelsnaam, persoon etc… zonder zelf een legitiem recht of belang op deze benaming te hebben en met als doel er onrechtmatig voordeel uit te halen (of schade toe te brengen).

m.a.w. cybersquatters maken zich eigen van een domeinnaam gelijkend op die van u, om deze dan onrechtmatig te (mis)gebruiken…

Klik hiernaast voor meer specifieke info (zie website: FOD Economie – Cybersquatting )

Wat hotels betreft komt het er op neer dat een OTA of een OTA-partner een domeinnaam registreert die heel realistisch naar een hotel refereert. Er wordt hierbij een pagina gemaakt met foto’s van het hotel alsook beschikbaarheid. Erger nog er staan telefoonnummers om contact op te nemen met de dienst reservaties (van deze OTA natuurlijk)…

Welke stappen kunt u hiertegen ondernemen?

Hierbij raden wij u aan om de volgende procedure te volgen:

Contact opnemen met de betrokken site verantwoordelijke en vragen om deze pagina stop te zetten alsook vragen om de domeinnaam terug vrij te geven (het is aangeraden dat u deze domeinnaam dan zelf opneemt).

Bovenstaande procedure doe je best via volgende link:http://www.securehotelsreservations.com/contactus.html

Een voorbeeld van een te gebruiken tekst:

I saw that your company is using our brand name of  <hotelnaam>  in Google adwords, so I am asking you to remove this as soon as possible. You cannot use brand names as a domain. Please also give this domain name free.

nota van het bestuur VZW Hotels Knokke-Heist:
Geef ons gerust feedback over het verdere verloop. Mocht men de domeinnaam niet willen vrijgeven, dan kunnen er verdere juridische stappen ondernomen worden via Horeca Vlaanderen (enkel voor leden).

Leiderschap in Hotels draait om gast en medewerker

Een bijzonder nieuwsfeit trok recentelijk mijn aandacht op internet. Op de site van een gerenommeerd Amerikaans recruitment bureau werd verslag gedaan van de uitreiking van hospitality leadership awards. De winnaar, ook wel de “Top-performing CEO of the Year”, werd gekozen op basis van een model waarin het draait om de waardevermeerdering van de aandelen en de EBITDA vergeleken met de compensation van de CEO. Hartstikke mooi voor die CEO natuurlijk. Aandeelhouderswaarde verhoogd en bonus binnen. Volgend jaar kan er dan vast wel weer een beetje “compensation” bij.

Natuurlijk ging het hier om een investeringsmaatschappij en uiteraard is dit een “gezocht” voorbeeld maar ergens miste ik echt die twee zaken waar het echt om gaat; GAST en MEDEWERKER. Moet die CEO ook niet worden “afgerekend” op de tevredenheid van zijn gasten? Het zal best een goed hotelbedrijf zijn want er worden winsten gemaakt, maar verdient gasttevredenheid ook geen prominente plaats in de jaarrekening? En in hoeverre moet medewerkertevredenheid ook meetellen in deze beoordeling?

Leiders in hospitality organisaties dienen volgens mij gasttevredenheid en medewerkerstevredenheidcentraal te stellen in hun bedrijfsvoering waarbij de gast de reden is van het bestaan van de organisatie en de medewerker de enige weg naar dat einddoel, tevreden gasten. Tevreden medewerkers leiden tot tevreden gasten. De hospitality leider in de huidige tijd moet zich kunnen verplaatsen in zowel gast als medewerker waarbij het dus allang niet meer alleen gaat om het behalen van de financiele doelstellingen alleen. Goed ondernemerschap gaat over de juiste balans tussen de korte termijn resultaten en de lange termijn continuïteit.  Goed leiderschap stimuleert individuen en teams om taken te volbrengen die zowel korte- als lange termijn gericht zijn, waarbij geredeneerd moet worden vanuit de gastbeleving.

De moderne leider in de gastvrijheidsindustrie dient volgens mij te beschikken over de volgende Top 4 eigenschappen;

1. PASSIE      

De leider van 2012 moet gepassioneerd zijn van mensen en interacties met mensen. De passie voor gastvrijheid en dienstverlening moet diep van binnen zitten.

2. DURF

In onze snel veranderende maatschappij is het nodig soms te breken met het oude. Nieuwe methodes moeten geprobeerd worden om doelen te bereiken en teams in beweging te zetten. Om te breken met alles dat ooit (goed) was, is veel durf en overtuigingskracht nodig.

3. VRAGEN STELLEN EN LUISTEREN

De echt goede leider stelt vragen en luistert. Het stellen van de juiste vragen op het juiste moment zorg ervoor dat mensen worden gestimuleerd anders tegen zaken aan te kijken, geeft inzicht voor nieuwe (denk)richtingen en kan mensen of teams in beweging zetten.

4. ZELFKRITIEK

De moderne leider is zelfkritisch en durft zich kwetsbaar op te stellen. De tijd dat de leider alles moest weten, is voorbij. Het toegeven dat bepaalde kennis niet aanwezig is, of sterker, het toegeven van fouten, is een teken van goed leiderschap.

Effectief leiderschap gaat om het inzetten van de juiste leiderschap strategieën. In mijn beleving zijn dit de belangrijkste 8 leiderschapsstrategieen voor de leider van nu;

1. VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

In turbulente tijden en snel veranderende omgevingen is het langetermijndoel lang niet altijd helder en kan de visie van een bedrijf lang niet voor iedereen duidelijk zijn. Leiderschap begint met het nemen van initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid, ook als nog lang niet alle randvoorwaarden goed zijn geregeld.

2. STIMULEREN VAN EEN BOTTOM-UP CULTUUR

Door het stellen van vragen worden medewerkers betrokken bij decision making processen. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en belangrijk. Zij zijn dit immers ook, zij staan het dichtst bij de gast en kennen de uitdagingen van de werkvloer. Het zou enorm onverstandig zijn om deze enorme kennis niet te gebruiken. De tijd van ouderwets Top-Down is echt voorbij. Geef als leider aan WAT het gewenste resultaat moet zijn, laat medewerkers en teams nadenken en input leveren over het HOE dat doel dan bereikt kan worden.

3. CREEER EEN PRESTATIEGERICHTE OMGEVING

De gast van nu verwacht dat hij de beloofde prestaties krijgt geleverd. Dat betekent dat u ook prestaties van uw medewerkers mag verwachten. Betrek mensen in het bepalen van de gewenste output en beloon wanneer de prestaties worden geleverd. Vier de successen. Maar spreek ook af wat de consequenties zijn wanneer de doelstellingen niet zijn behaald.

4. TREK ALLES IN TWIJFEL MAAR TWIJFEL NIET, DENK ANDERS

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Als je als bedrijf of als leider wilt groeien, trek dan alles in twijfel wat je ooit heb gedaan. Evalueer, analyseer en verbeter. Vraag aan medewerkers welke procedure beter kan. Is inmiddels een afwijkende weg gekozen, twijfel dan niet aan de gemaakte keuze. Een nieuw initiatief of denkwijze verdient een kans en neem dan verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes.

5. SELECTEER DE JUISTE MENSEN EN ONTWIKKEL ZE

Selecteer op talent en niet op CV. Zorg ervoor dat mensen bij het bedrijf passen en dat teamleden worden betrokken bij het selectieproces. Blijf medewerkers trainen en wees niet bang om mensen in dienst te nemen die slimmer zijn of meer ervaring hebben dan u. Zorg ervoor dat u de eigenschappen van uw teamleden kent en zoekt naar de juiste aanvulling. Een team met louter dominantie leiders zal niet het meest effectieve team zijn. Zorg voor een juiste balans.

6. LUISTER NAAR UW GASTEN

Leer van de feedback van uw gasten en luister ook goed naar de klachten. Klachten zijn uitstekende aanleidingen om service te verbeteren. Het goed oplossen van een klacht zorgt voor een hogere gasttevredenheid dan wanneer die klacht niet was voorgekomen. Een beperkt aantal klachten en ze dan perfect oplossen, creëert ambassadeurs voor het bedrijf. “Empower” medewerkers om goed met klachten om te gaan. Bekijk vervolgens alles in het bedrijf vanuit het oogpunt van de gast.

7. STUUR OP FEITEN

Door kort op de bal te spelen, wordt duidelijk hoe het bedrijf of de afdeling er daadwerkelijk voorstaat. Echte leiders laten zich zien op de werkvloer en zien ook daadwerkelijk wat er gebeurt. Korte lijnen en toegankelijkheid zijn hierbij kernwoorden.

8. GEBRUIK HUMOR

Hoe stressvol situaties ook zijn of hoe hoog de druk ook is, humor werkt ontspannend. Goede leiders nemen hun werk uitermate serieus maar nemen zichzelf lang niet altijd even serieus. Wanneer medewerkers geen plezier hebben, kunnen ze ook niet hun beste prestaties leveren.

Dus, samenvattend, kunnen we zeggen dat een CEO van het jaar deze titel verdient omdat hij heeft gezorgd voor een nog grotere winst en een gestegen shareholdersvalue. Welnee, hij zou moeten worden afgerekend op de stakeholdersvalue. Gasten en medewerkers zijn immers ook stakeholders bij een hotelbedrijf. Gasttevredenheid, medewerkertevredenheid maar ook duurzaamheid en bijdrage aan de gemeenschap bepalen naast winstgevendheid en continuïteit gezamenlijk het succes van de hotel onderneming.

Overtuig gasten om direct te boeken bij uw hotel

Een drankje bij aankomst, gratis gebruik van de minibar of een upgrade naar een betere kamer. Allemaal manieren om de gast te overtuigen om direct bij uw hotel te boeken in plaats van een reservering bij een OTA te maken.

Vanwege de hoge commissies van OTA’s zijn veel hotels genoodzaakt om meer directe boekingen te genereren. Uit onderzoek onder hoteliers in het Verenigd Koninkrijk, blijkt dat 87% van de respondenten de comissies van OTA’s te hoog vindt. (onderzoek: Umi Digital)

Welke incentives hebben de meeste kans van slagen om een gast te overtuigen om direct via de hotel website te boeken? Hotel Management onderzoekers van Software Advice hebben onderzoek gedaan onder 2.500 respondenten.

De respondenten werd onder andere gevraagd om aan te geven welke extra de meeste overtuigingskracht heeft om direct bij het hotel te boeken en niet bij een OTA. Een upgrade van de kamer* (48%) en een upgrade op het gebied van Room Service (23%), zijn de meest gekozen opties.

 

*Een kamer met een balkon of een beter uitzicht voldoet als kamer upgrade.

 

Op het gebied van on-site amenities heeft het aanbieden een gratis lunch/diner de grootste kans (55%) om gasten te overtuigen om direct bij het hotel te boeken. Naast het stimuleren van directe boekingen kan het aanbieden van een gratis drankje en/of diner meer voordelen bieden voor uw hotel. Ten eerste zit uw restaurant voller omdat gasten dankbaar gebruik zullen maken van dergelijke aanbiedingen. Dit maakt het ook voor andere gasten aantrekkelijk om iets te gaan eten in uw restaurant. Ten tweede kunt u inkomsten genereren uit de bijverkoop van bepaalde gerechten of drankjes. Bij het samenstellen van de aanbieding kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen dat het aangeboden diner exclusief drinken en dessert is.

Gift Cards die directe boekingen kunnen genereren

Ongeveer 11% van de respondenten geeft aan dat een gift card een overtuigende incentive is om direct bij het hotel te boeken. De data uit het onderzoek laat zien dat 45% de voorkeur geeft aan een gift card voor een populair restaurant. Het krijgen van een gift card voor een populair evenement is voor 22% een mogelijke reden om direct te boeken bij het hotel. Ook in de leeftijdscategorie 18-24 is een gift card voor een populair restaurant het meest gewild. Zowel op het gebied van on-site amenities als gift cards, is een aanbieding van eten en drinken een populaire keuze.

Ondanks dat het onderzoek niet verder heeft gekeken naar bijvoorbeeld de invloed van verschillende prijsstrategieën, is het interessant om te zien welke extra’s de meeste overtuigingskracht hebben om een gast direct bij het hotel te laten boeken in plaats van bij een OTA.

Bron: Hotelfocus

‘Handleiding’ voor het opstellen van een opzegbrief

Stel, u gaat de arbeidsovereenkomst van uw praktijkassistente beëindigen met een opzegtermijn. Dat moet dan gebeuren met een zgn. opzegbrief. Wat moet er precies in die brief staan en waarop moet u letten bij de verzending ervan?

Aanverwante documenten

AW 24.17.06 [Model]
Kennisgeving van een opzeggingstermijn

Nieuw sinds 1 januari 2014

Vroeger ving de opzegtermijn van een bediende altijd aan op de eerste van de maand die volgde op de zgn. betekening van het ontslag. Door de zgn. Wet op het eenheidsstatuut is dat echter veranderd en begint de opzegtermijn van een bediende (net zoals dat bij de arbeiders al het geval was) op de eerstvolgende maandag na de betekening.

Wanneer de opzegbrief versturen?

Driedagenregel. De opzeg betekenen kan slechts op twee manieren. Ofwel opteert u voor een deurwaarder, maar dat kost al gauw € 150. Daarom kiest men meestal voor de aangetekende zending. In dat geval moet u echter rekening houden met de zgn. driedagenregel. Die houdt in dat de opzegbrief pas geacht wordt ontvangen te zijn op de derde werkdag na de verzending ervan, waarbij de dag van de verzending niet meetelt. Deze regel is belangrijk om het begin van de opzeg te bepalen.

Voorbeeld. U verstuurt de aangetekende opzegbrief op woensdag 22 oktober 2014. Dan wordt die geacht ontvangen te zijn op zaterdag 25 oktober. Zaterdag wordt nl. als een werkdag beschouwd, zondag niet. Het gevolg is dat de opzeg aanvangt op maandag 27 oktober. Verstuurt u de opzegbrief daarentegen pas op donderdag 23 oktober, dan is maandag 27 oktober de derde werkdag na de verzending ervan. Gevolg: de opzeg kan pas ingaan op maandag 3 november. U verliest dus een week.

Tip. Verstuur uw opzegbrief ten laatste op woensdag. Zo kan de opzeg al ingaan op de eerste maandag die volgt. Beslist u pas later op de week om over te gaan tot ontslag, dan kunt u beter wachten tot de woensdag die volgt om de brief op te sturen. Zo vermijdt u dat de bediende vroeger dan nodig ‘ongemotiveerd’ (want ontslagen) komt werken…

Let op! Feestdagen tellen net als zondagen niet mee voor de driedagenregel. Om die reden kan het soms aangewezen zijn om de opzegbrief al op dinsdag i.p.v. op woensdag te versturen.

Wat uit den boze is! Beteken een opzeg van een bediende nooit op een andere manier dan via een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. We denken bv. aan een e-mail of een sms. In dat geval is de opzegging nl. nietig, zoals dat heet, terwijl de werknemer wel ontslagen blijft. Het gevolg is dat u een opzegvergoeding verschuldigd bent, lees: u moet het loon van de opzegtermijn in één keer uitbetalen (zonder dat de bediende ervoor werkt).

Wat moet de opzegbrief vermelden?

Alleen begin en duur. Een opzegbrief moet volgens de wet twee gegevens bevatten om geldig te zijn: het begin van de opzegtermijn en de duur ervan. Meer hoeft daar niet in te staan en meer mag daar zelfs niet in staan, want dat zou eventueel ‘misbruikt’ kunnen worden door de bediende.

Geen einddatum. Het is inderdaad af te raden om bv. een einddatum te vermelden, zoals in de praktijk toch vaak gebeurt. Dat zou de bediende nl. kunnen aanwenden om te weigeren de verlenging van de opzegtermijn (door wettelijke schorsingen zoals ziekte en vakantie) te komen presteren. U riskeert dan dat u die verlenging (die soms meerdere weken kan bedragen) in de vorm van een opzegvergoeding moet uitbetalen.

Een opzegbrief hoeft enkel het begin en de duur van de opzegtermijn te bevatten, maar moet wel absoluut aangetekend verstuurd worden. U doet er sinds 1 januari 2014 ook goed aan om de opzegbrief uiterlijk op een woensdag te versturen, zodat de opzeg al op de eerstvolgende maandag kan ingaan.

Voortaan moet u een ontslag motiveren!

Vanaf 1 april a.s. treedt de zgn. motiveringsverplichting voor het ontslag van personeel in werking. Betekent dit nu dat u uw praktijkassistente alleen nog kunt ontslaan als u er een ‘reden’ voor heeft? Zo ja, om welke reden kan het gaan?

In principe moest u het ontslag van een bediende tot nog toe niet motiveren. U besliste als werkgever eigenlijk ‘vrij’ om tot ontslag over te gaan en de bediende kon daar weinig tegen beginnen (tenzij u echt grof te werk gegaan zou zijn en hij zgn. rechtsmisbruik kon aantonen). Vanaf 1 april 2014 komt daar ingevolge het zgn. eenheidsstatuut verandering in. Door cao nr. 109 van de Nationale Arbeidsraad wordt er nl. een algemene motiveringsplicht ingevoerd, zowel bij arbeiders (uw poetsvrouw) als bij bedienden (uw praktijkassistente).

Wanneer moet u motiveren?

Enkel als men erom verzoekt. U moet niet per definitie een ontslagreden opgeven. Het moet alleen als de ontslagen werknemer er expliciet om vraagt (en hij of zij al langer dan zes maanden in dienst is). Het verzoek om de reden te kennen moet via aangetekende brief aan u gericht worden binnen de zes maanden na het geven van het ontslag (zonder dat dit later kan zijn dan twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst).

Dan moet u antwoorden. Als u (tijdig) een verzoek tot motivering ontvangt, moet u daar binnen de twee maanden, ook via aangetekende brief, op antwoorden door de gebruikte ontslagreden mee te delen. Dat hoeft geen uitgebreid betoog te zijn waarin u allerlei feiten aanhaalt, een kort en sec aanhalen van het betrokken motief kan volstaan, bv. uw herhaaldelijk te laat komen verstoorde de organisatie van het werk, de medische verslagen bevatten de laatste tijd te veel fouten, enz.

Gevolgen als u niet antwoordt. Antwoordt u niet (tijdig), dan zal dat u al zeker een boete kosten van twee weken loon (die de werknemer via de rechtbank kan opeisen). Bovendien zal dat ertoe leiden dat de bewijslast inzake de ‘rechtmatigheid’ van het ontslagmotief (in geval van een gerechtelijke procedure) volledig bij u komt te liggen.

Hoe moet u motiveren?

Veel redenen zijn mogelijk… De reden die u inroept om te ontslaan moet te maken hebben met ofwel het gedrag of de geschiktheid van de werknemer (bv. de slechte uitvoering van het werk, te laat komen ondanks verwittigingen, enz.), ofwel met de noodwendigheden van de organisatie en dus meer economisch van aard zijn (bv. u beslist om voortaan zonder secretaresse te werken).

… mits u ze hard kunt maken. Het spreekt voor zich dat u niet zomaar een motief kunt ‘uitvinden’, maar dat u het motief dat u inroept moet kunnen onderbouwen met bewijsstukken. Het kan bv. gaan om de (anoniem gemaakte) verslagen met de fouten, log-ins op de computer van na het normaal gezien verplichte aanvangsuur, getuigenissen van patiënten over humeurig gedrag, enz.

Gevolgen als u dat niet kunt. De werknemer kan het door u ingeroepen motief aanvechten via de rechtbank. Hij/zij moet dan aantonen dat dit motief ‘kennelijk onredelijk’ was. Is dat ook het geval volgens de rechter (u kunt bv. geen enkel objectief bewijsstuk voorleggen dat uw motief ondersteunt), dan kan die een (schade)vergoeding uitspreken van 3 tot 17 weken loon.

Tip. Het is voortaan te vermijden om zomaar ‘out of the blue’ te ontslaan, zonder dat u eerst nagedacht heeft over het motief dat u zal inroepen. Denk daar dus eerst even over na en bespreek het desnoods met uw juridisch raadgever.

Vóór u overgaat tot het ontslag van een werknemer, doet u er voortaan goed aan om eerst te bekijken hoe u dit ontslag zal motiveren (als de werknemer daarom zou verzoeken). Het motief dat u inroept kan van allerlei aard zijn (minder goed werk, slecht gedrag, enz.), maar zorg ervoor dat u het ook hard kunt maken.

Proeftijd voor personeel is niet meer

Stel, u zal een nieuwe praktijkassistente aanwerven. Wist u al dat u geen proefperiode meer kunt voorzien in haar arbeidscontract? Zijn er andere oplossingen?

Proeftijd. Als u een praktijkassistente in dienst nam, voorzag u vroeger steeds een proefperiode (meestal zes maanden) in haar arbeidsovereenkomst voor bedienden. Dat liet u nl. toe om, als de aanwerving ‘tegenviel’, te ontslaan met een korte opzegtermijn van één week. Gaf u daarentegen direct een ‘vast’ contract zonder proefperiode, dan was u van in het begin al een opzegtermijn van minstens drie maanden verschuldigd.

Afgeschaft. Door de zgn. Wet op het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden werd de ‘figuur’ van de proefperiode op 1 januari 2014 echter afgeschaft. Dit houdt in dat als er toch nog zo’n clausule zou staan in uw nieuwe contract van na die datum, die niet toegepast mag worden.

Gevolgen. De afschaffing van de proeftijd leidt er gelukkig niet toe dat u voortaan direct met een opzegtermijn van drie maanden zit. De Wet op het eenheidsstatuut heeft nl. ook de duur van de opzegtermijnen hertekend en voor de eerste maanden (zonder proeftijd) danig ingekort. Voor een ontslag in maand 1 en 2 én zolang de derde maand nog niet voltooid is, gaat het om een opzegtermijn van twee weken. Dat is dus maar één week meer dan vroeger tijdens de proeftijd . Voor een ontslag vanaf de vierde maand gaat het om een opzegtermijn van vier weken. Dat is veel minder dan drie maanden, maar ook al een stuk meer dan één week…

Interim als oplossing? U kunt uw nieuwe praktijkassistente ook inschrijven bij een interimkantoor, waardoor ze aan de hand van weekcontracten tewerkgesteld wordt als interimwerknemer. U kunt dan na afloop van elke week zonder kosten (lees: opzegtermijn of -vergoeding) de samenwerking stopzetten. Het nadeel is echter dat een interimaanwerving méér kost dan een ‘gewone’ aanwerving (lees: u moet ook de commissie van het interimkantoor betalen). Het is dus een beetje gokken: als er een mogelijke beslissing tot stoppen zal vallen in de eerste drie maanden, kiest u beter niet voor interimarbeid; in het andere geval kan dat wel nut hebben.. .

De proeftijd is afgeschaft sinds 1 januari jl. Een ontslag vanaf de vierde maand wordt daardoor drie weken duurder dan vroeger. Soms kan het daarom interessant zijn om eerst via interim aan te werven en te testen.

Is een btw-bonnetje een noodzaak?

Voor aftrekbaarheid van restaurantkosten. Dat is althans wat een controleur beweerde. Als bewijs van haar restaurantkosten kon een vennootschap wel Visa-afrekeningen en ticketjes voorleggen, maar geen btw-bonnetjes als dusdanig en dus verwierp de controleur de aftrek van die restaurantkosten.

Neen, zegt de rechter! Voor de aftrekbaarheid van uw restaurantkosten moet u kunnen bewijzen dat u die kosten effectief gemaakt heeft én dat ze beroepsmatig zijn (rb. Leuven, 10 mei 2013) . Echter, of u dat bewijs nu levert op basis van een btw-bonnetje dan wel door Visa-afrekeningen, facturen, enz. voor te leggen, maakt daarbij niet uit!

Ook met facturen, Visa-afrekeningen, … kunt u uw beroepsmatige restokosten bewijzen. Een btw-bonnetje is dus geen absolute noodzaak!

Schadegeval en uw verzekeraar doet moeilijk…

Steeds vaker doen verzekeraars moeilijk als een schadegeval aangegeven wordt. Alle argumenten, zoals bv. ‘raam op kiep’ na een inbraak, zijn goed om onder de betaling van een vergoeding uit te komen. Wat is er daarbij voor u van belang?

Verzekeraars doen moeilijk…

Raam stond op kiep… Onlangs berichtte de pers over het geval van een verzekeraar die weigerde tussen te komen na een inbraak. Uit het onderzoek van de expert was achteraf immers gebleken dat er een raam op kiep stond, terwijl de kleine lettertjes van de polis voorzagen dat ramen en deuren gesloten moesten zijn.

Let op! Sommige rechters volgen de verzekeraar op dat punt. Zelfs als het raam in kwestie duidelijk geforceerd werd, zou er geen sprake zijn van een inbraak (Luik, 30.06.2014) . Begrijpe wie begrijpen kan…

Attest antidiefstalsysteem niet bezorgd.Nog zo’n klassieker… Indien in het dossier van uw verzekeraar het attest ontbreekt dat de installatie van het vereiste antidiefstalsysteem in uw auto bevestigt, dan riskeert u dat men in eerste instantie weigert om u uit te betalen als uw auto gestolen en niet meteen teruggevonden wordt.

Tip. In principe kunt u dat probleem achteraf rechtzetten, nl. door aan uw garagist te vragen om u dat attest alsnog te bezorgen.

Zowel privé als voor uw praktijk. Verzekeraars doen niet alleen moeilijk bij schadegevallen in de privésfeer, maar ook als er in uw praktijk iets gebeurt.

Welke eisen legt men op in uw polis?

De zgn. preventieve maatregelen. In de meeste polissen staan eisen waaraan u zich moet houden om te vermijden dat een schadegeval zich voordoet. U doet er dan ook goed aan om effectief uw voorzorgen te nemen, niet alleen om te vermijden dat u schade lijdt, maar – belangrijker nog – om ervoor te zorgen dat de verzekeraar achteraf geen dekking kan weigeren.

Overloop ze met uw makelaar. Check inderdaad met uw makelaar welke preventiemaatregelen in de algemene én de bijzondere voorwaarden van elk van de door u onderschreven polissen voorzien zijn. Heeft u bv. een open haard, dan zal u in principe een scherm moeten voorzien. Heeft u bv. verdovingsmiddelen in de geneesmiddelenkast van de praktijk staan, dan zou de polis daar extra beveiliging voor kunnen opleggen.

Noteer ze in uw agenda! Dat kan van belang zijn bij voorschriften met een minder hoge frequentie. De elektrische installaties in uw praktijk moeten in principe tijdig herkeurd zijn, bv. om de vijf jaar. Noteer die deadline nu al in uw (elektronische) agenda.

Cash geld verzekerd? Heeft u zo’n cashverzekering – die kost al snel € 130 per jaar – kijk dan na of de verzekeraar een brandkoffer eist. Vaak is dat immers het geval, zelfs voor relatief lage bedragen als € 5.000. Meestal moet die kluis zelfs verankerd zijn.Een metalen geldkoffertje uit de Gamma is dan niet voldoende. Bewaar dan ‘s nachts uw dagontvangsten in die kluis, want dat is een vereiste om verzekerd te zijn bij diefstal.

Welke alarminstallatie? De eisen omtrent de beveiliging kunnen soms ver gaan. Check dus of een gewoon inbraakalarm volstaat, welke ramen (ook dakramen?) en deuren beveiligd moeten zijn en of een doorschakeling naar een alarmcentrale vereist is. De vereiste installatie hebben volstaat ook niet. Ze moet immers ook geactiveerd zijn telkens dat nodig is, dat spreekt voor zich .

Overloop met uw makelaar welke preventiemaatregelen in uw polissen opgelegd worden en volg ze zo goed en stipt mogelijk op. Anders riskeert u dat uw verzekeraar achteraf zijn kans schoon ziet om niets uit te betalen als u effectief met een schadegeval zit.

WANNEER MAG JE VIA AIRBNB VERHUREN?

De gemeente Amsterdam trekt vanaf 2015 jaarlijks €500.000 uit voor de bestrijding van illegale hotels. Ook werden er in september nog 30 illegale hotels gesloten door de gemeente. Kamers in deze hotels werden vooral via Airbnb aangeboden.

Fijn alternatief
Er is veel onduidelijkheid binnen de sector. Voor particulieren is Airbnb vaak een fijn alternatief voor een hotel. Voor de gemeente Amsterdam blijkt het een nachtmerrie. Net als in andere sectoren, vindt ook hier misbruik plaats. Maar er zijn ook positieve voorbeelden van Airbnb-gebruik. Bedrijven die dezelfde waarden hebben als ‘sharing economy’ giganten Uber en Airbnb. Het Amsterdamse Iambnb is er daar één van. Het bedrijf lanceert als antwoord op de gemeente Amsterdam nu een event dat antwoorden moet geven op alle vragen omtrent het gebruik van Airbnb.

Wanneer mag verhuren via Airbnb? Waar moet je op letten, en vooral – hoe doe je het op een legale manier?

Voor de beantwoording van deze vragen wordt Iambnb ondersteund door een veelzijdige line-up van sprekers, inclusief een woordvoerder van de Gemeente Amsterdam, en een professional uit het belastingwezen en een verzekeringsadviseur.

By-the-book
“Wij hebben ervoor gezorgd dat we vanaf de eerste klant alles by-the-book deden,” vertelt mede-oprichter Jorrit Stracke. “Wij wilden ervoor zorgen dat we niet ten prooi zouden vallen aan de discussie omtrent het grijze gebied waarin Airbnb toch snel geplaatst wordt. Daarom hebben we het meteen goed opgepakt. Die kennis delen wij graag.”

Het event zal plaatsvinden op maandag 20 oktober, om 19:30, in The View, Rokin 75. Aanmelden kan viawww.iambnb.nl/event.

Over Iambnb
Iambnb is opgericht door Jorrit Stracke en Dirk Minnebo. Het bedrijf verhuurt de appartementen van klanten die bijvoorbeeld op vakantie zijn. Voor een klein percentage van de opbrengst regelen de ondernemers alles: van deuren opendoen in het midden van de nacht tot het wassen van de lakens. “Je verdient geld vanuit je hangmat,” leest de belofte op de website (www.iambnb.nl). “Gasten krijgen bij ons een persoonlijke Amsterdam-ervaring, iets dat bij een hotel onmogelijk is.”

“In het begin deden we alles zelf, maar dat wordt steeds moeilijker,” vertelt Minnebo. “We zijn binnen een half jaar gegroeid van twee klanten naar meer dan tachtig. We kunnen niet overal tegelijk zijn, dus we werken nu met een klein team om te zorgen dat iedereen bediend kan worden.” Over de tevredenheid van de klanten vertelt Minnebo: “Wij zorgen ervoor dat onze klanten de aanwezigheid van de gasten tijdens hun vakantieperiode alleen merken aan hun bankrekening. Dat is onze uitdaging.”

Amsterdam
Het bedrijf is vooralsnog alleen actief in Amsterdam, maar het ziet ook kansen in andere steden. “Het belangrijkste is dat wij altijd aan onze eigen hoge eisen willen blijven voldoen. Groei mag er niet voor zorgen dat de kwaliteit naar beneden gaat,” legt Minnebo uit. Minnebo en Stracke krijgen wekelijks cadeautjes van tevreden gasten, van schilderijtjes uit Amerika tot peperwodka uit Rusland. De kwaliteit lijkt nog lang niet in het geding.