Rss

Archives for : november2014

Nieuwe Verordening inzake Voedselinformatie van de consumenten

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 25 oktober 2011 de Verordening (EU) nr. 1169/2011 vastgesteld betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Deze verordening brengt wijzigingen aan in de etikettering en informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen. Zoals alle verordeningen is ze rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten. Dit betekent dat de lidstaten ze niet in nationaal recht moeten omzetten. De meeste bepalingen moeten ten laatste eind 2014 worden toegepast.

Welke zijn de vernieuwingen door deze verordening ?

De wijzigingen omvatten de volgende punten :

–          Voortaan moeten de ingrediënten die allergieën/intoleranties veroorzaken ook op niet-voorverpakte voedingswaren vermeld worden => => dit punt belangt de restaurants,hotels,  bakkerijen/pasteibakkerijen, slagerswinkels, gemeenschapskeukens, traiteurs… aan;

–          Deze ingrediënten moeten duidelijk vermeld worden op alle voorverpakte en NIET  voedingswaren, zelfs wanneer de  verpakking klein is ;

–          De voedingswaardevermelding wordt verplicht ;

–          De informatie moet leesbaar zijn ;

–          Allergenen en intoleranties

De Verordening noemt in bijlage 2 als stoffen of producten die allergieën of intoleranties kunnen
veroorzaken:
– glutenbevattende granen;
– schaaldieren en producten op basis van schaaldieren;
– eieren en producten op basis van eieren;
– vis en producten op basis van vis met uitzondering van bepaalde toepassingen van visgelatine;
– aardnoten en producten op basis van aardnoten;
– soja en producten op basis van soja met uitzondering van bepaalde toepassingen;
– melk en producten op basis van melk (inclusief lactose) met uitzondering van bepaalde
   toepassingen van melk;
– een groot aantal notensoorten;
– selderij en producten op basis van selderij;
– mosterd en producten op basis van mosterd;
– sesamzaad en producten op basis van sesamzaad;
– zwaveldioxide en sulfieten, bepaalde concentraties;
– lupine en producten op basis van lupine;
– weekdieren en producten op basis van weekdieren.

 

Wat Hoeft Niet Vermeld Te Worden?

Van de volgende producten hoeft geen lijst van ingrediënten te worden opgenomen (artikel 19 van de Verordening):

– verse groenten en vers fruit,

– koolzuurhoudend water,

– gistingsazijn,

– kaas, boter, gezuurde melk en gezuurde room,

– levensmiddelen die uit één ingrediënt bestaan waarbij die naam gelijk is althans dit duidelijk als zodanig kan worden geïdentificeerd.

Vermeldenswaardig is ook dat een levensmiddelenbedrijf enkel gehouden is om de benaming, de eventueel aanwezige allergenen, netto hoeveelheid en houdbaarheidsdatum te vermelden indien de verpakking te klein is om er de verplichte voedselinformatie op aan te brengen óf de exploitant gebruik maakt van glazen flessen die hergebruikt worden. Op de glazen flessen zal wel de verplichte voedingswaarde vermeld moeten worden. Bovendien geldt dat wanneer een ander EU-voorschrift voorschrijft dat bepaalde informatie wél verplicht moet worden vermeld, het levensmiddelenbedrijf gehouden is om aan die verplichting te voldoen en zich niet achter Verordening 1169/2011 kan ‘verschuilen’.

De Verordening laat toe dat Lidstaten afwijkende bepalingen opnemen ten aanzien van melk- en melkproducten die zijn verpakt in glazen flessen, voor hergebruik bestemde flessen. De Nederlandse wetgever heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt en bepaald dat op zulke flessen enkel de minimale houdbaarheidsdatum c.q. uiterste consumptiedatum én de (handels)naam en adresgegevens van (de exploitant van) het levensmiddelenbedrijf hoeven te worden genoemd

Om de volledige Verordening te raadplegen, klik hier.

 

Wat zijn voedselallergenen?
Voedingsallergenen zijn eiwitten in voedingsmiddelen die allergische reacties veroorzaken, zie Allergische consument.
De stof die de reactie veroorzaakt wordt allergeen genoemd.

Wettelijke basis

Er zijn 14 allergenen opgenomen in de wetgeving, nl. Verordening 1169/2011, ze dienen in een andere schrijfwijze op het etiket van voorverpakte voedingsmiddelen te worden vermeld, zie De wet.
De wettelijke allergenen zijn meestal hittestabiele, wateroplosbare glycoproteïnes.

Hieronder vindt u de 14 wettelijke allergenen, met wat extra informatie:

 

De LeDa lijst

De Levensmiddelendatabank (LeDa) – een Nederlands initiatief – bevat informatie over voedingsstoffen en allergenen van (huis)merkartikelen en generieke voedingsmiddelen. De LeDa stelde een lijst op (voorheen de ALBA lijst) met grondstoffen voor voedingsmiddelen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Ook stoffen die geen allergische reactie geven, maar waarvoor sommige mensen overgevoelig zijn (voedselintolerantie) worden geregistreerd.

De Leda-lijst bevat naast de 14 wettelijke allergenen nog 10 aanvullende allergenen. Het is niet verplicht om deze allergenen in een andere schrijfwijze op uw etiket te vermelden. Het is een vrije keuze, tenzij uw afnemer dit eist.

Hieronder vindt u de 10 aanvullende allergenen uit de LeDa-lijst, met wat extra informatie: