Rss

Archives for : maart2015

BE-Alert verwittigt je bij een noodsituatie

In heel wat noodsituaties is het heel belangrijk dat de bevolking een snelle verwittiging krijgt. De manier waarop je wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak. Zo pakt het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken uit met BE-Alert: een nieuwe alarmeringstool die je meteen verwittigt als er een noodsituatie is die rechtstreeks impact heeft op jou. Schrijf je nu in en wees als eerste op de hoogte!

 Hoe inschrijven?

Je kan je inschrijven op BE-Alert via deze link. Vul vervolgens je gegevens in. Zowel de inschrijving als de ontvangst van de alarmberichten is gratis.

Hoe word je verwittigd?

Naargelang de noodsituatie, kan de overheid die instaat voor het crisisbeheer besluiten om een alarmeringsboodschap te sturen via de kanalen waarover zij beschikt. Als je je ingeschreven hebt, kun je bij noodsituaties verwittigd worden via een:

• spraakbericht op je vaste of mobiele telefoon

• SMS op je mobiele telefoon

• tekstboodschap via e-mail

• tekstboodschap via fax

De overheden kunnen eveneens automatisch alarmeringsboodschappen sturen via hun Twitter- en Facebook-accounts. We raden je dus aan om de officiële pagina’s van uw gemeente, provincie of nationaal crisiscentrum te volgen:

–      Crisiscentrum op Facebook

–      Crisiscentrum op Twitter

Waar is BE-Alert in gebruik?

Sinds maart 2014 beschikken alle provinciegouverneurs en het nationaal Crisiscentrum over een toegang tot BE-Alert. In een eerste fase testen 33 pilootgemeenten het alarmeringsplatform om het grondig te evalueren alvorens het aan alle gemeenten aan te bieden. Knokke-Heist behoort NIET tot de pilootgemeenten. Toch kun je je nu al inschrijven om alarmeringsboodschappen te ontvangen. Als de provinciegouverneur bijvoorbeeld een noodsituatie coördineert, kan hij op die manier alvast berichten sturen. Het is de bedoeling dat het pilootproject uiteindelijk uitbreidt naar alle gemeenten.

Dossier: Suggesties voor de inhoud en onderwerpen op sociale media platformen

Product presentaties

Gebruik sociale mediaplatformen om nieuwe of populaire producten te presenteren. Gebruik aantrekkelijke beelden en, in het ideale geval, video’s en moedig uw bezoekers aan om te reageren op de producten. Niets verkoopt uw producten beter dan de aanbevelingen van tevreden klanten!

Sweepstakes

Wedstrijden op platformen, zoals Twitter en Facebook doen, is een populair middel om het aantal fans/volgers te verhogen. Bied aantrekkelijke prijzen waarbij de enige hindernis om deel te nemen het “like”-en van uw fanpagina is, of om te volgen op Twitter. Let daarbij op de bijbehorende voorwaarden van het desbetreffende platform. U kunt dan uw winnaars in een aparte post presenteren, waarmee het vertrouwen van je fans wordt versterkt door de juiste uitvoering van uw wedstrijden.

Producttesten

Verkoopt u producten voor de eindgebruiker? Laat uw klanten nieuwe producten (die door u toegestuurd worden) testen en verslag uitbrengen op het sociale mediaplatform. U wint direct op twee plaatsen. Aan de ene kant is er een stimulans om een fan te worden en om te reageren. Aan de andere kant maken uw klanten gratis reclame voor u!

Enquêtes/discussies

Door middel van enquêtes en discussies over actuele onderwerpen, of bijvoorbeeld productverbeteringen, wordt de interactie met fans gestimuleerd en kan ook belangrijke informatie verkregen worden voor productstrategieën.

Gebeurtenissen

Plan en promoot uw eigen evenementen (beurzen, open dagen, enz.) of gebeurtenissen die door u ondersteund worden als sponsor via platforms zoals Facebook of Google+ en nodig je fans uit. Begeleid het evenement door voortdurende verslaglegging met foto’s en video’s en geef na het evenement een verslag over het totale evenement. Moedig uw fans ook aan om met hun eigen verslagen en foto’s/video’s bij te dragen!

Sectoriële onderwerpen

Zijn er actuele thema’s in uw branche die ook van belang zijn voor uw klanten? Maak dan een artikel met betrekking tot deze onderwerpen en vraag je fans om hierop te reageren. Sta ook open voor kritiek en profiteer daarbij van de interactie met uw klanten om uw imago te promoten als een open en betrokken bedrijf.

De inhoud van andere sites

Verwijs af en toe naar de inhoud van andere sites op uw platform, mits dit relevant is voor uw klanten, bijvoorbeeld naar YouTube-video’s of links naar andere sites. Op deze manier kunt u ook de interactie aanmoedigen over deze inhoud op uw eigen site. Natuurlijk moeten auteursrechten in acht worden genomen!

Dossier: Gedragscodes voor Social Media

Gedragscodes voor Sociale Media

Reageer snel

Reageer snel op de berichten en reacties van je fans! Indien u, om wat voor reden dan ook, uw platform niet regelmatig op bepaalde tijden kan bedienen, dient u hiervan melding te maken. Overigens dient u niet strak zoals met openingstijden te werken, maar dient u een bepaald mate van flexibiliteit aan te houden. In geval van twijfel, of wanneer u de gelegenheid heeft, kunt u uw pagina ook vanuit huis of via uw smartphone bekijken.

Niet reageren op vragen/opmerkingen

Vragen en/of kritiek op uw pagina zijn normaal gesproken toegankelijk voor iedereen en het ontbreken van een reactie op deze vragen of kritiek is niet alleen een slecht teken voor de vragende partij, maar zal ook bij veel van uw fans twijfel zaaien. Beantwoord daarom alle vragen en versterk uw imago als een bedrijf dat bereid is om te communiceren.

Accepteer negatieve kritiek

Uw klanten zijn niet altijd tevreden over uw producten of diensten en willen deze kritiek maar al te graag ook op uw pagina kwijt. Gebruik dit als een voordeel voor uzelf om heel openlijk uw eigen imago te versterken met een verstandig antwoord en zie de discussie als een kans om u beter te positioneren.

Verwijder inhoud/kritiek

Een absolute fout bij sociale media platforms is het verwijderen van berichten van uw fans (tenzij dit uiteraard duidelijk gaat om spam), zeker al het gaat om negatieve kritiek. Aan de ene kant loop je het risico dat deze aanpak wordt gezien als een vorm van censuur. Aan de andere kant, zullen uw critici op zoek gaan naar een ander platform om hun frustratie te uiten en daar heeft u mogelijk geen controle over de discussie.

Bied een interessante inhoud aan

Vraag uzelf af of al uw gepubliceerde inhoud wel relevant en interessant genoeg is voor uw fans. Iedereen tevreden stellen is onmogelijk, maar bijvoorbeeld het tonen van louter reclame-uitingen zal snel bij fans tot “afkeer” van uw pagina leiden of een vermindering van volgers veroorzaken. Probeer om een toegevoegde waarde te bieden en hen aan te sporen tot interactie

Standaardteksten en herhalingen

Het gebruik van standaardteksten in berichten en reacties wordt zeer snel onpersoonlijk en saai. De verdubbeling van berichten op diverse platformen kunnen uw fans ook zien als spam. Ontwerp daarom de inhoud individueel voor elk platform en laat fans zien dat echte mensen hier bericht verzenden, en dat het geen geautomatiseerd proces is.

Regelmatig posten

Om uw fans geïnteresseerd te houden, moet u regelmatig nieuwe inhoud plaatsen. Probeer om hier een juiste balans te vinden, zodat dit niet als spam wordt aangezien. De “juiste” frequentie van berichten is onder andere afhankelijk van de inhoud, het aantal fans en interacties, evenals de tijdstippen waarop berichten worden gemaakt.

Te veel berichten

Bestook uw fans niet met inhoud, zeker niet als het om loze inhoud gaat. Plaats alleen berichten als u iets te melden hebt. Uiteindelijk zijn een paar berichten met een hoge respons meer waard dan veel berichten zonder noemenswaardige feedback van uw fans.

Gebruik aantrekkelijke afbeeldingen

Met aansprekende beelden trek je de aandacht. Afbeeldingen van personen zijn hier bijzonder op z’n plaats, omdat ze ook in klein formaat nog duidelijk zichtbaar zijn. Gebruik opvallende kleuren en besteed aandacht aan de herkenningswaarde van uw merk.

Geen of slechte beelden

Pure tekstberichten of inhoud alleen voorzien van een terugkerend beeld (bijv. logo) verdwijnen visueel nogal snel in de “ruis” van een nieuwsbericht. Het is beter om de profielfoto te gebruiken voor uw logo en zeker geen herkenbare stock beelden te gebruiken die niet gerelateerd zijn aan uw bedrijf.

Korte en bondige teksten

De teaser-tekst van uw berichten worden in veel gevallen gereduceerd tot ongeveer 90-100 karakters, dus wordt de belangrijkste inhoud vanaf het begin kort en bondig gepresenteerd.

Lange of onbegrijpelijke teksten

Vooral langere teksten hebben het risico dat men bij het lezen aan de inhoud voorbij gaat of – als ze volledig worden weergegeven – niet volledig worden gelezen.

Rechtszaken voor hardleerse horeca

De helft van de horecazaken heeft zich niet op tijd geregistreerd voor de witte kassa, het systeem dat zwartwerk onmogelijk moet maken. De deadline verstreek zaterdag. Voor sommige horeca-uitbaters is dat te wijten aan technische problemen met de Kruispuntbank Ondernemingen, en die uitbaters krijgen een paar maanden respijt. Maar voor wie geen excuus heeft, is Tommelein (staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude) streng. “Als ik de sociale inspectie zou zijn, dan zou ik me vooral concentreren op de horecazaken die nog geen witte kassa hebben aangevraagd. Want die zaken hebben duidelijk iets te verbergen”, zegt Tommelein.

Hij dreigt nu ook met concrete sancties. “Wie op 1 januari 2016 nog geen witte kassa heeft, krijgt een proces-verbaal en wordt voor de rechtbank gebracht.

Tommelein wijst erop dat vandaag al duizend horecazaken met een witte kassa werken. “Ik lees hier en daar dat de prijzen op restaurants zullen stijgen als de witte kassa er is. Ik twijfel daar sterk aan. Vandaag werken al duizend horecazaken met een witte kassa. Als die zaken rendabel kunnen zijn, waarom de rest dan niet?

De staatssecretaris belooft wel extra lastenverlagingen voor de horecasector. “We willen nu ook goedkopere overuren voor mensen die met een vast contract vier vijfde of voltijds in de horeca werken. Daar nemen we de komende maanden een beslissing over.” Tommelein bevestigt opnieuw om de witte kassa niet te gebruiken om (zwarte) omzet uit het verleden op te sporen.
Vandaag werd ook bekend dat de registratieperiode met twee maanden zal uitgebreid worden.

Bronnen : Gazet van Antwerpen, Bart Tommelein