Rss

Archives for : juli2015

Voorstel Nieuw Logiesdecreet?

Dit weekend stelden de Vlaamse volksvertegenwoordigers Cathy Coudyser (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Marnic De Meulemeester (Open-VLD) een voorstel van nieuw logiesdecreet voor, onder de auspicieën van de Vlaamse Minister van Toerisme, Ben Weyts.  U vindt hieronder een overzicht van de belangrijkste beslissingen en van het standpunt dat Horeca Vlaanderen hierover inneemt.

 1. HET DECREET

Logiesdecreet van toepassing op alle toeristische logies

Elk logies dat aan één of meerdere toeristen op publieke wijze en tegen betaling wordt aangeboden voor één of meer nachten valt onder dit decreet.  Het aanbieden van een appartement aan zee aan familieleden of vrienden, valt er dus niet onder.  Kamers aanbieden via bv Air BnB valt er duidelijk wél onder.

Geen verplichte vergunning, wel algemene basisnormen voor alle toeristische logies

Het is niet langer nodig dat een toeristisch logies vergund moet worden vooraleer het in exploitatie kan gaan.  Alle toeristische logies moeten voldoen aan bepaalde basisnormen.  Dat men aan deze basisnormen voldoet, moet niet vooraf worden aangetoond, maar kan wel achteraf gecontroleerd worden, hetzij steekproefsgewijs, hetzij na klacht, hetzij op eigen aanvraag (zie later).

De algemene basisnormen omvatten volgende negen punten:

 1. Voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen, door de Vlaamse regering te bepalen;
 2. Zich bevinden in een voldoende staat van properheid en onderhoud;
 3. Niet aanbieden voor minder dan één nacht;
 4. Beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 5. Bewijs van goed zedelijk gedrag;
 6. Beschikken over een geldig eigendomsbewijs of een geldige huurovereenkomst van het aangeboden toeristische logies;
 7. Openings- en uitbatingsvoorwaarden op de uitrusting, inrichting en specifieke veiligheidsaspecten, bepaald door de Vlaamse regering;
 8. Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden bij gebruik van een beschermde benaming (zoals “hotel” of “gastenkamer”), bepaald door de Vlaamse regering;
 9. Informatie ter beschikking stellen aan de toerist, conform de Europese dienstenrichtlijn.

Met uitzondering van een aantal jeugdverblijfcentra en van bepaalde occasionele kampeerterreinen en bivakzones, moet elk toeristisch logies aan deze negen voorwaarden voldoen.  Ze zullen hierop gecontroleerd kunnen worden.

Vrijwillige erkenning of comfortclassificatie

Logies dat een kwaliteitsgarantie wil geven aan zijn gasten en dit bovendien via een erkenningsteken wil kenbaar maken, kan een controle aanvragen.  Daar boven op kan het logies ook een comfortclassificatie aanvragen.  Voor deze controles zal een vergoeding gevraagd worden.  De bepaling van het  erkenningsteken en van de vorm van de comfortclassificatie zal gebeuren door de Vlaamse regering.  Voor hotels weten we wel dat men het Europese sterrensysteem van Hotel Stars Union zal gebruiken.  Voor gastenkamers zal er een eengemaakt systeem komen voor kunststeden en platteland.  Toerisme Vlaanderen zal het erkende en geclassificeerde logies meer prominent in de promotie moeten opnemen.  Uiteraard wordt er voorzien in een overgangsperiode.

Men kan erkend worden voor meerdere logiesvormen tegelijkertijd.

Tussenpersonen

Logies kan aangeboden worden via tussenpersonen, zoals een internetplatform (bv Air BnB of Booking.com) of een immobiliënkantoor.  Een belangrijke nieuwigheid is dat de Vlaamse overheid bij decreet gemachtigd wordt om de gegevens van de uitbater bij de tussenpersoon op te vorderen.  Aanbieders via Air BnB zullen zich dus niet langer kunnen verschuilen achter de anonimiteit van hun internetplatform.

 

 1. STANDPUNT HORECA VLAANDEREN

Horeca Vlaanderen reageerde gisteren met gemengde gevoelens op deze voorstellen.  Zo zitten er zeker verbeteringen in het decreet en werd op bepaalde vlakken veel erger voorkomen.  Maar er zitten ook een aantal zaken in die we betreuren.  We overlopen de goede punten en de punten waar nog aan gewerkt moet worden:

Goed:

 • Een werkelijke administratieve vereenvoudiging.  Een aantal zaken worden niet langer opgevraagd, en andere hoeven niet langer in viervoud opgestuurd te worden.
 • Air BnB wordt via dit decreet aangepakt.  De sharing economy wordt niet buiten het decreet geplaatst, integendeel zelfs.  Aanbieders via Air BnB moeten aan de zelfde algemene voorwaarden voldoen als elk ander logies.
 • Toerisme voor Allen wordt eveneens binnen het logiesdecreet getrokken m.u.v. de jeugdverblijfscentra.
 • Het comfortclassificatiesysteem wordt niet afgeschaft en Hotel Stars Union wordt in Vlaanderen geïntroduceerd.

Te verbeteren:

 • De basisnormen zullen slechts effect hebben wanneer ze effectief worden gecontroleerd.  Horeca Vlaanderen eist daarom dat er minimale quota per logiesvorm worden opgelegd voor controles.  Slechts dan kan vermeden worden dat de basisnormen geen dode letter blijven en daardoor de kwaliteit van het aanbod zou instorten.
 • Het verplichte comfortclassificatiesysteem van het huidige logiesdecreet zorgt ervoor dat alle Vlaamse hotels en alle gastenkamers (> 3 kamers) op dit ogenblik een door de overheid gegarandeerde en objectieve sterrenaanduiding kennen.  Dit is een enorme meerwaarde voor de toerist.  Indien deze sterrenindeling bovendien op het Europese systeem van Hotel Stars Union zal worden gebaseerd, groeit deze meerwaarde nog aanzienlijk.  Horeca Vlaanderen begrijpt dan ook niet dat deze classificatie voortaan op vrijwillige basis kan gevraagd worden.  Het breekt een enorme “asset” die onze markt nu heeft af.

Horeca Vlaanderen zal deze week nog haar standpunt overmaken aan de parlementsleden en aan de minister.  We hopen de twee verbeterpunten te realiseren en willen als partner aan tafel zitten voor de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten.

We houden u alvast op de hoogte!

Met vriendelijke groeten,

Danny Van Assche

Bekijk hier hoe jullie scoren voor de nieuwe sterren classificatie: 

‘Booking.com misbruikt macht’

Oorlog tussen Europese hoteliers en onlineverkopers van hotelkamers

Minstens een derde van alle hotelkamers in België wordt geboekt via Booking.com. Volgens de hoteliers maakt de boekingsite ‘misbruik van die dominante positie’. Ook in de rest van Europa wordt het bedrijf bedolven onder kritiek.

Achter de schermen van de Europese markt voor hotelkamers speelt zich een oorlog af. Tussen de Europese hoteliers en de onlineverkopers van hotelkamers. Vooral de marktleider, Booking.com, is kop-van-jut. De klacht van de hoteluitbaters: de boekingsite is een dominante speler en maakt van die machtspositie misbruik om extreem strikte voorwaarden op te leggen. ‘Ze zijn zo streng dat we niet meer de baas zijn over onze eigen kamers’, klinkt het bij de Belgische hotelfederaties.
1 Waar wringt het schoentje?
Niet alleen de commissie tussen 12 en 25 procent die Booking.com neemt op de geafficheerde kamerprijs is de hoteliers een doorn in het oog. Vooral de bijkomende voorwaarden van het contract doen pijn. Zo moet er ‘beschikbaarheidspariteit’ zijn: een hoteluitbater moet minstens evenveel kamers aan Booking.com aanbieden als dat hij zelf rechtstreeks of via andere boekingagenten verkoopt. En een hotelier mag zijn kamers op geen enkel ander kanaal tegen een lagere prijs aanbieden, zelfs niet voor reizigers die het hotel komen binnengewandeld, noch via e-mail of op de eigen website. Zo kan Booking.com zijn gebruikers de laagste prijs garanderen. Ook andere boekingsites, zoals Expedia en HRS, hanteren zulke voorwaarden, maar die zijn – zeker in België – een pak beperkter.
Ook andere praktijken maken de hoteliers misnoegd. ‘Commentaren als ‘laatste beschikbare kamer’ zijn misleidend, aangezien het alleen gaat om de kamers die Booking.com zelf beheert. Bij het hotel kan een reiziger vaak nog wel boeken’, zegt Van Assche.
De soepele annulatievoorwaarden die boekingsites eisen, hebben bij reizigers de gewoonte doen ontstaan om dubbel te boeken en hun definitieve keuze te maken net voor de gratis annulatieperiode afloopt. Volgens Patrick Stragier van het Casino Hotel in Koksijde wil Booking.com voortaan ook de e-mailadressen van de gasten niet meer geven. ‘Er wordt gewerkt met aliassen en tijdelijke e-mailadressen’, beweert Stragier. ‘De grote strijd van de toekomst is: wie is de eigenaar van de gegevens van gasten die boeken via Booking.com?’
2 Waarom laten hotels Booking.com niet links liggen als ze vinden dat ze erdoor gepluimd worden?
Op die vraag roepen de hotelfederaties in heel Europa in koor: ‘Dominante marktpositie.’ Ook in België. Uit een recente enquête van de Belgische hotelfederaties bij 429 hotels blijkt dat ze vrijwel allemaal Booking.com gebruiken. Het is ook het belangrijkste kanaal om kamers aan de man te brengen, net voor de eigen website, en ver voor andere onlinekanalen zoals de websites van reisagenten, zoekmachines als Tripadvisor (recensiesite) en Trivago (vergelijkingssite) en sociale media. Zowat een derde van alle boekingen bij Belgische hotels verloopt via Booking.com. Maar dat spreekt het bedrijf tegen: ‘Ongeveer een derde van de boekingen gebeurt online, en wij hebben daar maar een deel van.’
De commentaren van hoteliers in de studie – ‘noodzakelijk om te overleven’ en ‘je kan niet zonder’ – komen telkens terug. ‘Ik ken hoteliers die ooit geprobeerd hebben om Booking.com links te laten liggen. Allemaal zijn ze met hangende pootjes teruggekomen’, zegt Van Assche. ‘De hoteliers zijn vrij om al dan niet met Booking.com te werken’, klinkt het aan de andere kant.
Intussen heeft zelfs het Franse Accor, met merken als Pullman, Sofitel, Novotel en Ibis de grootste hotelgroep van Europa, intussen een eigen alternatief voor Booking.com uit de grond gestampt. Ook onafhankelijke hotels van buiten de groep zijn daarop welkom, tegen lagere commissies dan die op Booking.com.
3 Hoe vergaat het de online boekingsites in andere Europese landen?
In Duitsland hebben de onlineboekingsites van de mededingingsautoriteit en een rechter het deksel op de neus gekregen: de eis tot laagsteprijsgarantie (prijspariteit) is illegaal. Althans voor de boekingsite HRS. Intussen lopen er ook zaken tegen Booking.com en Expedia. Volgens Markus Luthe, de baas van de Duitse hotelfederatie, hebben veel hoteliers hun prijzen intussen verlaagd op de eigen website.
In Zweden, Italië, Frankrijk kwamen de mededingingsautoriteiten intussen tot een overeenkomst met Booking.com: de beschikbaarheidspariteit werd afgeschaft. De eis tot laagsteprijsgarantie mag Booking enkel nog laten gelden tegenover de website van het hotel, maar niet meer tegenover andere onlineboekingsites. In Frankrijk komt daar nog eens de pas gestemde wet-Macron tussen gefietst die prijspariteit volledig verbiedt. Booking.com stelde onlangs voor om vanaf 1 juli de bijgestuurde voorwaarden (zoals onderhandeld in Zweden en Italië) in heel Europa te laten gelden. Zo kan een consument die belt of mailt naar een hotel voortaan wel een lagere prijs krijgen dan op Booking.com. Maar met die toegeving nemen de hotelfederaties geen genoegen.
4 Hoe willen de horecafederaties Booking.com aanpakken?
De hotelfederaties vragen de Belgische Mededingingsautoriteit een onderzoek te openen. De uitdaging: bewijzen dat Booking.com marktdominantie heeft. Volgens Stijn Sabbe van het advocatenbureau Quinz, dat de horecafederaties in de arm namen, wordt marktdominantie vermoed zodra de onderneming een marktaandeel heeft van 50 procent. Maar dat aantonen kost handenvol geld. Zo is het bijvoorbeeld al niet duidelijk wat precies de ‘markt’ is. Je zou kunnen aanvoeren dat er nog voldoende concurrentie voor de onlineboekingsites uitgaat van de klassieke reisbureaus in de straat. In het Duitse vonnis werd de markt echter beperkt tot de onlineboekingsites. Maar volgens Booking.com is zelfs ‘binnen de onlinereissites de markt voldoende versnipperd’. Bij de Belgische Mededingingsautoriteit was de hele week niemand bereikbaar voor commentaar. Op vakantie, ongetwijfeld.
Bron: Tijd