Rss

Archives for : maart2016

Geleid bezoek aan het vernieuwde Zwin.

Beste Collega’s,

het is bijna zo ver op maandag 06/06/2016 krijgen we als één van de eersten een voorproef van het Vernieuwde Zwin reservaat.

Op 01/07/2016 gaat het Zwin terug open voor het grote publiek. Omdat onze sector een grote bron van toeristen is hebben we zoals beloofd op de

laatste vergadering een rondleiding georganiseerd gekregen door Dhr. Chris Struyf.

Mogen wij jullie vriendelijk vragen op voorhand in te schrijven via onderstaand formulier en ook aan te duiden met hoeveel personen jullie zullen zijn.

Breng alvast aangepaste schoenen mee, en  voorzie zeker meer dan 2 uur voor deze rondleiding.

Vergeet niet jullie formulier onder de foto’s te bevestigen door op SUBMIT te klikken.

Het bestuur van de VZW wenst jullie een leerrijke en prachtige namiddag.

Klik op lees meer voor het invulformulier.

Loading

 

Online travel agencies tipped to lose market share to hotel direct channels

Hotels in the third biggest tourist market on the planet are starting to fight back against the dominance of online travel agencies.

At least, this is the forecast contained within research from Phocuswright shared at the FITURTechevent in Madrid, Spain, this week.

Spain comes behind France and the US in the rankings for the most popular tourist destinations in the world, with some 65 million visitors in 2014 (up 7% on the previous year, according to figures from the United Nations World Tourism Organisation).

Yet the country’s hotels have relied for many years on OTAs to fill their rooms, or have agreements with European tour operators for package holidays.

Currently, just under half (48%) of online travel in Spain is booked on OTAs, versus the direct channel, compared to 43% for Europe as a whole.

But in 2017, Phocuswright says the figure will tumble to 43%, signalling a significant change in the marketplace.

The research house’s director of sales for EMEA and a European market specialist, Florence Kaci, says hotels are “becoming much more aggressive” and are starting to push direct sales through their own websites.

Spain, similar to many other countries in Europe, is dominated by Booking.com and Expedia in the online travel agency marketplace (globally, the pair are estimated to have an eye-watering 65% market share between them).

But Spanish hotels, including the many independents (around 70-75% of the country’s accommodation sector), are beginning to erode the influence of OTAs in online bookings.

For the properties not belonging to a chain, this has been driven by ease of access to affordable online booking tools for the first time in their history.

There is also a general acknowledgement in the sector – even among small, family-owned properties – that some investment in digital marketing and social media (Facebook pages, Instagram profiles, etc) can be a source of new traffic to a website.

Yet the issue remains for thousands of properties in Spain: don’t bite the hand that feeds you (too much).

Many are extremely reliant on the OTA giants (Booking.com, in particular, with some getting as much as 60% of their rooms filled by the Priceline Group-owned brand) for customers, but equally they mirror many of their counterparts elsewhere around the world in wanting guests to come in through the front door, rather than a side entrance via an intermediary.

One issue that many in the Spanish hospitality sector will note privately is the continued concern many have around rate parity clauses in contracts, with a close eye on how the saga unfolds in Northern Europe as Booking.com and others find they have to operate in a new way after having their wings clipped in various countries in recent years.

It is too early to say if the expected drop in market share for OTAs in Spain is likely to continue beyond 2017.

There is, some believe, a strong chance that the market will level out at around the 40% mark for OTAs, but others forecast a period of volatility as meta-book services for hotels (as well as chains) on TripAdvisor take their time to level out.

Waarom kiest Toezicht Sociale Wetten voor ‘repressie’ in de horeca?

Sociale wetgeving wijzigt in een ongelooflijk snel tempo. Ondernemers dienen dan ook de hand gereikt, bijgestuurd waar nodig, uitgebreider geïnformeerd en gecoacht. Niet enkel door dienstverleners en juristen. Ook door de overheid.

Ondanks het feit dat de missie van de FOD WASO (Toezicht Sociale Wetten o.a ) het heeft over een raadgevende, preventieve en repressieve rol, focust de inspectiedienst zich vooral op haar repressieve rol.

Men wil van het ongewenste gedrag af, het bestraffen ervan moet de oplossing brengen. In de praktijk blijkt vaak, dat het middel minstens zo erg is als de kwaal. Het is een vorm van agressie.

Repressie is een aanpak, bedoeld om anderen in het gareel te brengen.

Het is qua dynamiek vergelijkbaar met de ouder die zijn kind slaat uit onmacht. Het is dus geen weldoordachte strategie, maar een vorm van afreageren.

Voor alle duidelijkheid, niet alle ambtenaren zijn lui en niet alle horeca ondernemers zijn  frauduleuze parasieten. De cowboys waarvan sprake heeft niets met ondernemers te maken. De repressie en vooroordelen ten opzichte van de overgrote meerderheid is dan ook een vorm van rascisme.

Horeca ondernemers zijn dan ook een ras apart. R.E.S.P.E.C.T graag. Al is het maar een beetje.

Vakantieplanning, waarmee dient u rekening te houden ?

Zodra de lente eraan komt beginnen ook de vakantieaanvragen van uw werknemers binnen te stromen. Een sluitende vakantieplanning opmaken is niet altijd een eenvoudige oefening. Waar moet u op letten ?

Tenzij u met één of meerdere periodes van collectief verlof zit of uw ondernemingsraad er anders over beslist, wordt de opname van vakantiedagen geregeld in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer.

Hoe dat precies moet gebeuren (bijv. tijdstip en wijze van de aanvraag) legt u best vast in uwarbeidsreglement.

Bij het plannen van vakantie dient u wel met enkele basisregels rekening te houden.

Zo moet vakantie binnen het kalenderjaar worden opgenomen. Overdragen naar een volgend jaar is in principe verboden, ook al wordt er op vele plaatsen niet moeilijk over gedaan.

In welke periodes uw werknemers het best hun vakantiedagen opnemen kan u wel een beetje sturen, maar tussen 1 mei en 31 oktober hebben zij in principe recht op 2 ononderbroken weken vakantie.

Aan werknemers met schoolgaande kinderen kent u bij voorkeur vakantie toe tijdens de schoolvakanties. Een recht is dit evenwel niet. U zou in uw arbeidsreglement wel een aantalvoorrangsregels kunnen inbouwen die, in geval van een teveel aantal aanvragen voor dezelfde periode, uitmaken welke werknemers er voorrang krijgen, zodat u dat niet steeds zelf hoeft te doen. Zo kan u werknemers met schoolgaande kinderen tijdens de schoolvakanties bijvoorbeeld voorrang verlenen op anderen. Nadeel hiervan is dan weer dat steeds dezelfde werknemers in dezelfde periodes hun vakantie gaan opeisen. De eerst toegekomen aanvraag is een ander voorbeeld van zo’n voorrangsregel.

Daarnaast is ook de werknemer aan een aantal beperkingen gebonden. Zo moet iedere werknemer, wanneer hij over voldoende vakantierechten beschikt, elk jaar een deel van zijn vakantie als minstens één volledige week opnemen. Of hij dat nu wil of niet.

De rest mag hij in losse dagen opnemen. Tenminste, wanneer het volledige dagen zijn, want de opname van de wettelijke vakantie in halve dagen is in principe verboden. Al zijn hierop twee uitzonderingen. Zo mag de werknemer wel een halve dag opnemen wanneer hij die opvult met een andere halve inactiviteitsdag (bijv. een dag inhalrust of gewoon een halve dag waarop hij niet ingepland stond). De tweede uitzondering is er enkel voor werknemers die recht hebben op hun volledige vier weken vakantie. Drie dagen van die vierde week mag de werknemer immers opnemen in halve dagen.

Komt dat laatste u niet uit, dan mag u dat weigeren voor zover u hiervoor over een goede reden beschikt, bijvoorbeeld als dat het werk in uw onderneming stoort. Meer dan die drie keer twee halve dagen toekennen mag in principe niet. Zelfs niet als uw werknemer erom vraagt. De wet laat dit immers niet toe.

Hoe bepaalt u de vakantierechten van uw werknemers?

Om te weten op hoeveel dagen vakantie een werknemer recht heeft, moet u steeds gaan kijken naar de prestaties die hij leverde tijdens het voorbije jaar. Wie in 2015 het volledige jaar voor u werkte, heeft dit jaar recht op 4 weken wettelijke vakantie. Tenminste wanneer die werknemer bijvoorbeeld geen onbetaald verlof heeft gehad of tijdskrediet, niet ongewettigd afwezig was of langdurig ziek…

Werknemers die vorig jaar (gedeeltelijk) bij een andere werkgever hebben gewerkt, zullen u hiervan eerst de nodige bewijzen moeten voorleggen.

Voor bedienden is dat het vakantie-attest, dat ze normaal gezien samen met hun C4 en hun laatste loonbrief hebben ontvangen toen ze bij hun vorige werkgever uit dienst gingen. Op basis van dit attest zal u in mei ook een deel van het vakantiegeld dat hij bij zijn uitdiensttreding kreeg, moeten inhouden. Het is namelijk zijn vorige werkgever die hiermee (een deel van) zijn vakantie van dit jaar betaalt. Verwittig uw bediende hier nu alvast van, zodat hij in mei niet voor verrassingen komt te staan !

Voor arbeiders is het de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) die een dergelijk attest aflevert. Alleen zal u daar tot in april of mei op moeten wachten. En dat is vervelend, want uw werknemer wil natuurlijk al vroeger zijn vakantie kunnen plannen. Vraag daarom aan elke nieuwe werknemer de C4(‘s) van het voorbije én het lopende jaar. Op basis daarvan kan u zelf zijn vakantierecht min of meer bepalen. Bij het goedkeuren van vakantie vermeldt u best dat het om een goedkeuring gaat onder voorbehoud van een toereikend saldo.

Werknemers die al langer bij u in dienst zijn, hebben wellicht recht op bijkomende anciënniteitsdagen. In de horeca (pc 302) hangt dat af van de grootte van uw onderneming. Telt die minder dan 50 werknemers, dan hebben uw werknemers recht op één bijkomende dag na tien jaar in de onderneming en vervolgens op nog één bijkomende dag na elke vijfde anciënniteitsverjaardag. Telt uw onderneming méér dan 50 werknemers, dan hebben uw werknemers recht op één extra dag per vijf jaar in de onderneming.

Vanaf dit jaar hebben ook uw oudere werknemers (56+) recht op één bijkomende dag extralegaal verlof per jaar die ze moeten opnemen voor 31 december.

Voor werknemers die het werk aanvatten of hervatten, en dus in principe dit jaar geen recht hebben op vakantie, bestaat nog de mogelijkheid van aanvullende Europese vakantie, een vrij omslachtig systeem waar we het in een eerder artikel al eens over hadden.