Rss

Archives for : januari2017

Nieuw Logiesdecreet Belgie

   Vergadering Logiesdecreet   

20 december 2016

Datum: 20 december 2016

Verslaggever: Nathalie Goorix

 

Plaats Vives Hogeschool Brugge Begin 19u00 Einde 21u00

1    Inleiding

Vandaag verwelkomen we twee sprekers:

 1. De heer Geert Martin werkt voor de dienst ‘Toeristische vergunningen’ bij Toerisme Vlaanderen en geeft een uiteenzetting over het nieuwe Logiesdecreet.
 2. De heer Kurt Neirynck is de ondervoorzitter van Hotelstars Union en zal het hebben over de classificatienormen die gelden op Europees niveau binnen de toeristische logies.

 

2    Het nieuwe logiesdecreet

De heer Martin begint zijn presentatie met het tonen van een aantal uitzonderlijke logies:
de Tranendreef in Limburg (= boomtenten in de vorm van een druppel) en het Track-kunstwerk Hotel in Gent (= hotelkamer in de toren van Gent-Sint-Pieters station). Deze voorbeelden tonen aan dat het aanbod aan logiesvormen steeds verder evolueert, waardoor we genoodzaakt zijn om het wettelijk kader mee aan te passen. Air BNB ontstond in 2008, maar toen hadden we nog geen idee van de impact die het zou hebben op ons logiesdecreet.

Waarom het nieuwe logiesdecreet?

 • Moderniseren van het wettelijk kader à logieslandschap 1984, 2008 en 2016.
 • Inspelen op nieuwe ontwikkelingen (vb. sharing economie)
 • Ruimte voor innovatie en creativiteit à in het huidige logiesdecreet worden de logies opgedeeld in vijf categorieën. Bovenvermelde voorbeelden vallen allemaal onder de categorie ‘vakantiewoning’. Met het nieuwe decreet willen we inspelen op de nieuwste technologieën en maken we gebruik van 7 categorieën.
 • Creëren van een meer future-proof kader à toekomst

 

Doelstellingen nieuwe logiesdecreet?

 • Administratieve vereenvoudiging (minder procedures, minder drempels om te ondernemen)
 • Deregulering (zowel voor ondernemer als voor overheid minder papierwerk, maar meer plaatsbezoeken en meer pakkansen voor zij die niet voldoen
 • Nieuwe logiesdecreet = vertrouwen en verantwoordelijkheid geven
 • Focus leggen op toeristisch doel = consumentenbescherming en kwaliteit aanbieden. Veiligheid en kwaliteit blijven essentiee
 • Gelijke monniken, gelijke kappen (ongeacht professional of particulier, zelf of via tussenpersoon). à Air BNB, Booking, Verhuurkantoren

De nieuwe bepalingen moet het efficiënter maken om mensen te gaan controleren.

 

Toepassingsgebied

 • Wie niet?
  • Gratis logies
  • Logies dat aan familie, vrienden en kennissen wordt verhuurd
  • Uurlogies (rendez-vous)
  • Erkende jeugdverblijfcentra à hostels en vakantiecentra vallen WEL onder logiesdecreet
  • Jeugdbewegingskampen
  • Evenementencampings
  • Paalkampeerterreinen
  • Logies in Brussel (eigen ordonnantie)
 • Wie wel?
  Elk toeristisch logies in Vlaanderen dat:

  • Publiek wordt aangeboden (aan de toeristische markt) op eender welke wijze, hetzij als exploitant, hetzij via een tussenpersoon.
  • En tegen betaling mogelijkheid tot verblijf biedt aan toeristen

Wat dient logiesuitbater te doen?

De exploitant moet Toerisme Vlaanderen op de hoogte stellen van de uitbating. De vergunningsplicht komt te vervallen, maar iedereen moet zich aanmelden!

Dit geldt voor alle logies en dient via het E-loket te gebeuren. Logies die reeds aangemeld/vergund zijn worden vrijgesteld van deze aanmelding.

 

Uitbatingsvoorwaarden
Eender welke logiesvorm dient te voldoen aan de minimale uitbatingsvoorwaarden = drie documenten kunnen voorleggen:

 1. Veiligheid
  1. Specifieke brandveiligheidsnormen – brandattest
  2. Verzekeringen
 2. Properheid en onderhoud
 3. Eigendomsbewijs

Deze drie documenten worden bij ieder plaatsbezoek gecontroleerd. Het systeem bij Toerisme Vlaanderen is zo ontwikkelend dat bij aanmelding onmiddellijk een controleur wordt uitgestuurd.
Daarnaast moet ieder logies voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Moraliteit uitbater (goed gedrag)
 • Logies mag niet per uur worden aangeboden
 • Basisopenings- en exploitatievoorwaarden

Beschermde benamingen

Het nieuwe logiesdecreet voorziet zeven beschermde benamingen (vb. hotel, b&b, hostel, camping,…). Als de exploitant gebruik wil maken van één van deze benamingen dient hij aan de voorwaarden te voldoen die voor de betreffende logiesvorm van toepassing is. Dat wil zeggen dat hij moet beschikken over bijkomende specifieke openings- en exploitatievoorwaarden per beschermde benaming
(= verwachtingspatroon toerist).

 

NIEUW!

 • Hetzelfde logies mag meerdere benamingen gebruiken (vb. zowel hotel als b&b)
 • Logies moet dan wel voldoen aan overeenkomstige voorwaarden van die benamingen
 • Let op! Gebruik van een beschermde benaming kan dus ook zonder erkenning!

 

Erkenning en comfortclassificatie

 • Erkenning = vrijwillig
  • Toerisme Vlaanderen gaat dit zeker aanmoedigen
  • Erkenning = erkenningsteken
  • Systematische controle ter plaatse
  • Publiek register van erkende logies (Toerisme Vlaanderen)
  • Meerdere erkenningen per logies mogelijk
  • Ook erkenning als toeristisch logies mogelijk

Wat is verschil tussen een erkenning en een controle?
Voorbeeld: Een hotel met 100 kamers meldt zich aan bij Toerisme Vlaanderen. De controleur komt ter plaatse en vraagt de verschillende documenten op. Hij bezoekt een aantal kamers en beoordeelt het logies positief. De controle is hiermee afgerond.
Op dat moment zal hij vragen aan de uitbater om een erkenningsaanvraag te tekenen zodat hij een erkenningsschild kan ontvangen. Indien de uitbater tekent ontvangt hij binnen de week een schild. Het schild en de inspectie is volledig gratis. Dit is dus zeker niet verplicht.

Het is eerder een bevestiging vanuit de overheid dat je als uitbater voldoet aan alle voorwaarden om de erkenning te krijgen.
Bij ieder plaatsbezoek gaat de controleur ook een classificatievoorstel doen. De uitbater kan zelf kiezen of hij die classificatie gebruikt, maar bij Toerisme Vlaanderen wordt het logies wel onder die classificatie geplaatst. Zo heeft de overheid een idee van de comfortmate van de logies in een bepaalde regio. Als de uitbater nadien alsnog de comfortclassificatie wil gebruiken, dan kan dit.
Erkenning met of zonder sterren is dus mogelijk.
Promotie

 • Geen koppeling meer tussen promotie en vergunning. Het huidige decreet zegt dat Toerisme Vlaanderen slechts promotie mag maken voor de vergunde logies.
  Het nieuwe decreet zegt daar niks over.
 • Elke instantie (vb. Toeristische dienst) kan zelf bepalen hoe ze daarmee omgaan.
  Toerisme Vlaanderen geeft enkel weer aan welke voorwaarden een logies voldoet en onder welke categorie(en) het logies valt. De toekenning van labels (premies, toegankelijkheidslabels) is enkel mogelijk voor erkende logies.

 

Betwisting en beroep

De contoleur kan een proces-verbaal opmaken indien een logiesuitbating niet voldoet aan de minimale voorwaarde. Een administratieve boete kan worden opgelegd. De logiesuitbater kan beroep aantekenen tegen weigering, schorsing of intrekking erkenning bij de beroepscommissie.

Inwerkingstreding en overgangsperiode nieuw logiesdecreet

 • Eerst wat het de bedoeling om het decreet te laten ingaan vanaf 1 januari 2017, maar door brandveiligheidsverhaal hebben ze vertraging opgelopen.
  Vanaf 1 april 2017 gaat het nieuwe decreet in werking. Aangemelde en vergunde logies moeten niks meer doen. De andere ontvangen binnen het jaar een brief van Toerisme Vlaanderen waarin staat dat een controleur zal langskomen.
 • Voor de hostels en vakantiecentra voorziet Toerisme Vlaanderen een periode van 3 jaar om te voldoen aan de normen.

 

Toerisme Vlaanderen moet voor 1 april 2017 nog de exploitatievoorwaarden verder uitwerken. Daarnaast werken ze nog verder aan het vastleggen van de zeven beschermde benamingen, de vereenvoudiging van het brandveiligheidsverhaal, de sterrennormen (gaan gebruik maken van Hotelstars Union).
De B&B’s krijgen een vereenvoudigd systeem voor heel Vlaanderen en de erkenningstekens moeten nog vastgelegd worden. Pas dan kan het logiesdecreet in voege gaan.

 

Meer informatie over het nieuwe logiesdecreet vind je op www.logiesdecreet.be.
Bij vragen over het logiesdecreet: logies@iv.vlaanderen.be (tot 1 april 2017)

 

3    Hotelstars Union

Hotelstars Union is gesticht in 2009 met Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk als grote trekkers.
De bedoeling is om een Europese comfortclassificatie vast te leggen. Sindsdien zijn verschillende landen waaronder België (in 2013) ook toegetreden. België is bezig om het classificatiesysteem vanaf 1 april 2017 te implementeren in Vlaanderen. Wallonië en Brussel zullen volgen.

 

Structuur Hotelstars Union

 • 270 geharmoniseerde criteria
 • Belangrijkste is de kwaliteitsnorm
 • Ieder jaar nieuw secretariaat
 • 1 land = 1 stem
 • Eenheid en unanimiteit
 • Onder de voogdij van Hotrec = Europese koepelorganisatie van de horeca
 • Klant centraal

 

Hotelstars Union in België heeft hard gewerkt om vier administraties (Vlaanderen, Wallonië, Brussel en  Duitstalige gemeenschap) rond de tafel te krijgen en een samenwerkingsakkoord op punt te zetten. Dit akkoord wordt waarschijnlijk binnenkort ondertekend.

 

Schild van Hotelstars Union

Het Duitstalige college heeft reeds een schild uitgereikt. Daarop staan ook sterren en superior op
à we gaan uit van 5 sterren, maar tussen twee sterren kan je ook superior zijn (vb. 3* Superior = tussen 3 en 4 sterren)

 

21 principes voor classificatiesysteem

 • Accurate informatie voor de gast
 • Criteria online voor de gast
 • Info over sterrencategorie
 • In overeenstemming met juridische diensten
 • Verzekeren van properheid
 • Aanmoedigen van gebruik van kwaliteit
 • Controle op regelmatige basis
 • Klachtenbehandeling
 • Duiding op sterrenboekingen

 

Hoe beter klant geinformeerd is, hoe minder de klant teleurgesteld is.

 

Marktstudie 2013

Op Europees niveau heeft Hotelstars Union een bevraging gedaan bij de klanten zelf.

 • Wat vinden ze belangrijk?
  • Locatie hotel
  • Grootte van het hotel
  • Hotel: gebouw, kamers, publieke ruimtes
  • Aanbod en kwaliteit van aangeboden diensten
  • Grootte van het bed
 • Waarover waren ze minder tevreden?
  • Algemene aanblik en staat van het wellness gedeelte
  • Internetverbinding
  • Aanbod aan kwaliteit aan restaurants
  • Kwaliteit van het bed
  • Algemene staat van sportfaciliteiten
 • Aantrekkelijke elementen
  • Bad
  • Lente bed
  • Client regognition systeem
  • Informatie over diensten in het hotel op digitale basis
  • Mogelijkheid om koffie of thee te maken
  • Magazines en weekbladen
  • Wc apart
  • Info aanwezig over bestemming
  • Vanity mirror
  • Welness
 • Onmisbare features
  • Radioprogramma’s
  • Strijkmogelijk
  • Internet
  • Veiligheid
  • Toegankelijkheid
  • Klachtenbehandeling
  • Minibar
  • Telefoon, vergaderfaciliteit
  • Breedte van het bed 160 cm minimum

 

Nieuw via Hotelstars Union

 • Een meer verfijnd systeem van sterrenclassificatie
 • Aandacht voor kwaliteit
 • Principe van melden van afwijkingen, op de website = informatie voor de gast

België heeft twee uitzonderingen gekregen tot eind 2020 voor:

 • Bedbreedte
  Deze moet minimum 160 cm breed zijn om 3 sterren te krijgen
 • Restaurant in hotel
  In België zijn er heel veel restaurants waardoor de nood aan een restaurant in het hotel niet zo belangrijk is. Dit geldt enkel voor hotels met 4 sterren superior en 5 sterren.

Een ander twistpunt is de loonlast. De classificatienorm stelt dat de receptie zo lang moet open blijven om aan bepaalde sterren te voldoen. De vraag wordt nu gesteld of dit wel nodig is.

Er zijn hotels waar je kan inchecken zonder je iemand ziet.

Overzicht van sterrenclassificatie – zie website www.hotelstarsunion.eu.

 

Voorlopige evenementenlijst 2017. Versie2

 Datum van Datum tot Evenementenlijst toeristisch 2017

Knokke-Heist
(onder voorbehoud)

26/12/2016 26/12/2016 Tussen 2 Feestenloop
17/10/2016 8/01/2017 Horizon 8300: Knokke-Heist bouwt verder
14/11/2016 8/01/2017 Historiek – architectuur Duinbergen aan zee
2/12/2016 08/01/2017 Ijspiste
26/03/2017 28/05/2017 Tentoonstelling ‘Surfing the cult of cool’
1/04/2017 2/04/2017 Art Knokke-Heist
12/04/2017 19/04/2017 Hemel (Casino) : theater voor kinderen
1/05/2017 1/05/2017 Kids run, Knokke Jogging & Knokke 10k
7/05/2017 7/05/2017 Stripfestival Casino
24/05/2017 28/05/2017 Eccentric
24/05/207 25/05/2017 Baloise Belgium Tours
02/06/2017 02/06/2017 CCB Awards (Casino)
03/06/2017 05/06/2017 Scapa Sports Beach Polo
10/06/2017 10/06/2017 Only White (Casino)
10/06/2017 02/07/2017 World Press Photo : tentoonstelling
15/06/2017 15/08/2017 Sculpture Link
16/06/2017 18/06/2017 Summer University
Zomer 2017

 

Zomer 2017

 

Magritte tentoonstelling

Strand voor Casino en Scharpoord

01/07/2017 01/07/2017 Speechless Festival
1/07/2017 2/07/2017 Art Knokke-Heist
2/07/2017 3/09/2017 Internationaal Cartoonfestival
06/07/2016 31/08/2017 Folkloremarkt – iedere donderdagnam.
6/07/2017 9/07/2017 Knokke Hippique
11/07/2017 15/07/2017 Knokke Hippique Summer Circuit
15/07/2017 15/07/2017 Lollipop Beach Festival
15/07/2017 23/07/2017 Rising Stars Tennis Tours Zoute
17/07/2017 22/07/2017 Kneistival
18/07/2017 23/07/2017 Knokke Hippique Summer Circuit
21/07/2017 21/07/2017 Carrefour Market Strandloop Knokke
22/07/2017 30/07/2017 Rising Stars Tennis Tours TCD
26/07/2017 26/07/2017 Zeezwemmen
04/08/2017 04/08/2017 Carrefour Market strandloop Heist
4/08/2017 4/08/2017 Nacht van het Zoute
05/08/2017 15/08/2017 Art Nocturne
10/08/2017 13/08/2017 Finales BK Beach Volleybal
12/08/2017 12/08/2017 Laguna Zwemloop Duinbergen
17/08/2017 25/08/2017 Internationaal Vuurwerkfestival
25/08/2017 26/08/2017 Scapa Sports Iron Kid
27/08/2017 27/08/2017 Paljas Finishers Triatlon
06/09/2017 06/09/2017 Zwintriathlon
05/10/2017 08/10/2017 Zoute Grand Prix
28/10/2017 29/10/2017 Art Knokke-Heist
4/11/2017 5/11/2017 Canadees Wandelweekend
25/11/2017 25/11/2017 Concert Marnixring (Casino)
26/12/2017 26/12/2017 Tussen 2 Feestenloop