Rss

Archives for : augustus2018

Booking.com beste prijs??

Beste Collega’s,

iedereen heeft enkele dagen terug de mail ontvangen van Booking.com.

De hotels zijn nu terug vrij om hun eigen prijzen te hanteren, iets wat we zeker kunnen smaken. Dus niet langer meer de “best rate guarantee”

Beste Partner,

Ten eerste willen we u bedanken voor uw vertrouwen in Booking.com en uw samenwerking.

Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen in onze overeenkomst met u (zoals gewijzigd) (de “Overeenkomst”) ten gevolge van een nieuwe Belgische wet die op 18 juli 2018 is aangenomen (WETSONTWERP  betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platform operators voor online reservatie /PROJET DE LOI relatif à la liberté tarifaire des exploitants d’hébergements touristiques dans les contrats conclus avec les opérateurs de plateformes de réservation en ligne) en die in werking zal treden met ingang van 20 augustus 2018 (de “Ingangsdatum“).

Met ingang van de Ingangsdatum zal Booking.com afstand doen van de Prijs & Beschikbaarheidspariteit in de Overeenkomst en deze afschaffen. Dat betekent dat Booking.com niet langer recht heeft op pariteit met betrekking tot kamerprijzen en voorwaarden op uw eigen kanalen (bijv. uw website), alsmede prijzen en voorwaarden die op andere wijze online aangeboden en gepromoot worden. Alle garanties en verplichtingen van de Accommodatie in deze (inclusief alle gerelateerde opschortingen/beëindigingen en vrijwaringsverplichtingen) worden hierbij opgeheven en nietig verklaard.

U kunt er zoals altijd zeker van zijn dat wij blijven inzetten om u betere service en voorwaarden te bieden dan onze concurrenten, in de hoop dat u ons als tegenprestatie beloont met de beste prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid.

Als u vragen heeft over deze brief, of de wijzigingen in de ALV, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Booking.com; die voorziet u graag van alle informatie.

Nogmaals bedankt voor uw steun en samenwerking met Booking.com.

Met vriendelijke groet,

Cordialement,
Kind regards,

Robbe Zutterman

Account Manager