Rss

Archives for : februari2020

Informatie en richtlijnen over het coronavirus COVID-19 voor hotels en logementhuizen.

Informatie en richtlijnen over het coronavirus COVID-19

Intussen zijn er op verschillende plaatsen in Europa patiënten opgedoken die besmet zijn met het coronavirus, wat ook verwacht was en zo goed als onvermijdelijk. De kans is reëel dat er ook in België patiënten gaan opduiken. Dat is geen reden voor onrust: de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om eventuele patiënten op te vangen, te verzorgen en te isoleren. 

Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 0800/14689.

  Algemene adviezen om besmetting te voorkomen

U kan uw cliënten of patiënten deze adviezen geven om besmetting bij zichzelf en bij andere personen te voorkomen:

 1. Zeker doen: was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

U kan deze affiche met de voorzorgsmaatregelen afprinten, ophangen en verspreiden. 

Richtlijnen voor huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners

Als zorgverlener komt u wellicht in contact met mensen met griepachtige symptomen of mensen die vragen om zich te laten testen op het coronavirus.

Het is zowel zinloos als onmogelijk om iedereen met griepachtige symptomen te laten testen op het coronavirus. Voor de huisartsen en de ziekenhuizen is er een procedure opgesteld waarin staat bij welke personen (“gevallen”) een test op corona overwogen moet worden. Belangrijk daarbij is de reisgeschiedenis van die persoon. Is die persoon in een land of regio geweest met veel coronapatiënten (hoogrisicogebied), dan zal er al bij lichtere ziektesymptomen getest worden dan bij mensen die uit gebieden komen met een lager risico. Welke gebieden in welke risicozone zitten, wordt continu aangepast. Die “gevalsdefinitie” (wanneer wie testen) en hoe dat dan moet gebeuren, vindt u op de website van Sciensano. 

Richtlijnen voor woonzorgcentra en zorgvoorzieningen met kwetsbare mensen

Oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren of met minder weerstand zijn een risicogroep voor het nieuwe coronavirus. Momenteel doen de meeste besmettingen zich voor in het buitenland. Bewoners van woonzorgcentra of andere zorgvoorzieningen lopen op dit moment bijgevolg een bijzonder klein risico op besmetting.

Op dit moment volstaat het om met extra aandacht de adviezen toe te passen die ook andere virale infecties (bv. griep) helpen voorkomen. U vindt die adviezen in deze richtlijnen voor woonzorgcentra over corona.  

Deze richtlijnen kunnen veranderen, bijvoorbeeld als het virus zich ruim verspreidt in de bevolking (en dus ook onder personeelsleden en bezoekers). Indien dit zich voordoet, zullen we specifieke adviezen communiceren.

Richtlijnen voor scholen en kindercrèches over kinderen die terugkeren uit vakantie

Met het einde van de krokusvakantie in zicht, stellen vele scholen zich de vraag hoe ze moeten omgaan met kinderen die op reis zijn geweest, bijvoorbeeld naar Italië of andere landen met coronapatiënten.

Zorg en Gezondheid bezorgt de CLB’s adviezen voor scholen. Ook vanuit het beleidsdomein Onderwijs volgt nog communicatie naar de scholen.

Samengevat komen deze advies erop neer dat:

 • Kinderen zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren naar school (of de crèche) en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.
 • Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet naar school of de crèche. Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor verdere opvolging en behandeling.

Om te weten welke gebieden “hoogrisicogebieden” zijn, kijkt u op de website van Sciensano.

Rationeel omgaan met mondmaskers

Zoals u wellicht al vernomen hebt in de pers of zelf hebt vastgesteld, is er een tekort aan mondmaksers van de verschillende types (chirurgisch, FFP2 en FFP3). Daarom willen we u oproepen om in uw zorgorganisatie rationeel om te gaan met het gebruik van de maskers die u nog op voorraad hebt. Deel ze niet vrij uit, maar reserveer ze voor noodzakelijke situaties. Er lopen een aantal tests voor alternatieven, maar op korte termijn moeten we het doen met de beschikbare voorraden.

Wat gebeurt er als een coronapatiënt opduikt in Vlaanderen?

Meldt het labo ons dat er in Vlaanderen een patiënt bevestigd is met corona, dan volgen we de procedure om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen:

 • De besmette persoon wordt geïsoleerd en in quarantaine behandeld.
 • Zorg en Gezondheid (Vlaamse overheid) onderzoekt met wie deze persoon nauw contact heeft gehad. Deze personen zullen door Zorg en Gezondheid gecontacteerd worden. Zorg en Gezondheid zal evalueren of deze contacten in isolatie moeten gaan (thuisisolatie) of dat zij, zolang zij geen ziektesymptomen hebben, hun gewone leven en activiteiten kunnen verderzetten met extra waakzaamheid voor koorts of symptomen. In beide gevallen zal Zorg en Gezondheid deze personen regelmatig opvolgen. Bij symptomen zullen we deze contacten laten testen op het coronavirus.

De burgemeester en noodambtenaar van de gemeente zal van Zorg en Gezondheid een mail krijgen om te verwittigen dat er een inwoner van de gemeente besmet is met corona.

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in Vlaanderen opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zijn niet nodig.

Pas wanneer er een grotere uitbraak in Vlaanderen zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen.

Een wijk of dorp afsluiten van de buitenwereld, is onwaarschijnlijk in ons land. Dorpen en steden zijn nauw met elkaar verbonden in Vlaanderen, zodat een quarantaine praktisch onhaalbaar is.

Wat met reizigers die terugkeren van landen met bevestigde coronagevallen?

Wie terugkeert van vakantie of een reis uit het buitenland en niet ziek is, kan gewoon het dagelijks leven verder zetten, het huis verlaten, naar het werk gaan enz.

Wie terugkeert van een land, regio of hotel waar (veel) coronapatiënten gemeld zijn en niet ziek is, is best een tweetal weken waakzaam voor symptomen zoals koorts, hoesten, ademhalingsproblemen. Treden dergelijke gezondheidsklachten op, dan blijft die persoon best meteen thuis. Hij of zij moet bellen met de huisarts en de reisgeschiedenis en symptomen vermelden. De huisarts past dan de procedure toe om te beoordelen of een test op corona nodig is.

Voorbeeld document dat jullie kunnen laten ondertekenen aan de receptie:

 

Voorbeeld document te gebruiken met Fitshotel:

instellingen Fitshotel:

ga naar extra in de bovenbalk, kies onderaan “speciaal” en klik hotelfiche aan. In de rechterkolom klik op reservering.

Download onderstaand Word doc. en sla het op. Zoek het bestand op je pc en open het door met de rechter muisknop op openen te klikken, dus niet dubbelklikken op het bestand, en pas het aan met de naam van jullie hotel. Geef het doc.   de naam ” hotelficheRes ” en sla het op in de map ” “Fisthotel” en dan bij ” docs ” .

Nu zal je bij het registreren van de klant een icoon hotelfiche zien staan. Klik daarop en print het doc. af en laat de klant de rest invullen en ondertekenen.

 

Verder vinden jullie alle informatie over hoe jullie werkplek te beschermen hiervoor via deze link

Informatie hoe te handelen met annuleringen van Booking.com via deze link.

Infosessie AZ Zeno over het Coronavirus  via deze link

Dit bericht zal bijgewerkt worden zodra er meer gegevens beschikbaar zijn.

 

16 tot 22 maart controle fraudegevoelige sector Horeca

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst) houdt jaarlijks controles in ‘fraudegevoelige’ sectoren, waartoe horeca behoort.

Op hun website kondigt het SIOD aan dat deze voor de horecasector doorgaan in de week van 16 tot 22 maart 2020.

Op de website van het SIOD vindt u ook een checklist die handig kan zijn om door te nemen.

CHECKLIST HORECA

Deze checklist betekent niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om, zoals bepaald in het
Sociaal Strafwetboek, zich alle documenten te laten voorleggen die noodzakelijk zijn voor het
onderzoek
Belangrijk :
1. De sociaal inspecteur mag, zonder voorafgaande verwittiging, op elk ogenblik van de dag of
nacht, vrij binnengaan in alle arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan zij redelijkerwijze kunnen
vermoeden dat daar personen werken (artikel 23 van het Sociaal Strafwetboek van 2 juni
2010)
2. De sociaal inspecteur mag de identiteiten nazien (met rijksregisternummer) van alle
werknemers, zelfstandigen, de werkgevers en de eventuele aangestelden of lasthebbers van
de werkgever. Hij kan een identiteitsbewijs of verblijfspapier vragen. De functie en het loon
van de werknemers kunnen gevraagd worden.
3. De sociaal inspecteur kan van iedereen, waarvan dit nodig wordt geacht, een verhoor
afnemen met inachtneming van de rechten van de verhoorde.
Waarover kunnen vragen gesteld worden aan de WERKGEVER of aan de verantwoordelijke als de
werkgever zelf afwezig is ? Wat moet u zeker weten?
Voorbeelden :
1. KBO (en/of RSZ) nummer van de werkgever en aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen
2. Dimona (Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) :
 Gewone dimona van voltijdse of deeltijdse werknemers
 Bijzondere dimona :
Gelegenheidswerknemers
Flexi-job werknemers
Studenten
3. Arbeidsreglement met alle werkroosters.
De sociaal inspecteur kan de uitprint vragen van elektronisch geregistreerde prestaties.
4. Arbeidsovereenkomsten, met eventuele addenda (bijvoegsels) :
 Voor voltijdsen indien deze overeenkomst schriftelijk is opgesteld
 Deeltijdse schriftelijke arbeidsovereenkomsten met werkrooster
 Uitzendcontracten. Aan een uitzendkracht kan de inspecteur vragen zijn elektronische
arbeidsovereenkomst, met het uitzendbureau, te tonen via zijn smartphone, laptop of
tablet.
 Studentenovereenkomst
5. Afwijkingsdocument of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers (meer uren, minder uren of
wisselen van werkrooster ten opzichte van het voorziene vaste of variabel werkrooster).
6. Indien er gewerkt wordt met uitzendkrachten : de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen
gebruiker en uitzendkantoor. De arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen het
uitzendkantoor en de uitzendkracht. Dit laatste contract kan elektronisch zijn op de laptop,
smartphone van de werknemer met vermelding van zijn werkrooster. Zo niet, is de bekendmaking
van de werkroosters de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Bij gebruik van flexi-jobs via een uitzendkantoor is geen raamovereenkomst vereist. De verplichte
vermeldingen van de raamovereenkomst moeten opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid.
7. Bij niet-Belgische werknemers kunnen volgende documenten gevraagd worden :
 de arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EUonderdanen.
 In geval van detachering (tijdelijke tewerkstelling in België van werknemers of zelfstandigen
die in een ander Europees land sociaal verzekerd zijn: De gedetacheerde werknemer moet
het A1 formulier kunnen voorleggen ( bewijs van aansluiting bij een buitenlandse sociale
verzekeringskas)).
 Beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen die niet vrijgesteld zijn (niet EUonderdanen)
De buitenlandse werkgever die hier werknemers detacheert, moet een Limosa (L1) formulier kunnen
voorleggen voor zijn werknemers. Deze melding gebeurt op de website www.limosa.be
Pas op: de Belgische gebruiker van gedetacheerden moet deze melding nazien en indien ze niet
aanwezig is, zelf de detacheringen melden op www.socialsecurity.be – en vervolgens “working in
Belgium”
8. De arbeidsongevallenverzekering
9. Gelegenheidswerknemers (ook “extra’s” genoemd – dit zijn werknemers die gedurende maximaal
2 opeenvolgende dagen met eenzelfde werkgever uit de horecasector of via een uitzendkantoor
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of en duidelijk omschreven
werk)
In Dimona van gelegenheidswerknemers kan u kiezen tussen dag-aangifte of uur-aangifte.
Bij uur-aangifte moet u het begin en einduur van de prestaties opgeven bij de Dimona-aangifte.
Bij dagaangifte – wordt de aanslag berekend aan een forfaitair dagloon (6 maal het uurforfait).
Hierbij dient de werkgever een register voor werktijdregeling bij te houden. Als het gaat om een
uitzendkracht voor wie het uitzendkantoor een dagaangifte heeft gedaan, moet de gebruiker de
nodige gegevens aanbrengen in zijn register.
Dit register wordt gewaarmerkt en afgeleverd door het Waarborg en Sociaal Fonds van de Horeca,
Anspachlaan 111 B4, 1000 Brussel – tel. : 02/513.49.79 – www.horecanet.be.
Gebruik van gelegenheidsarbeid : huidige grenzen in de horeca :
 Contingent voor de werkgevers is nu 200 dagen
 Contingent voor de werknemers is nu 50 dagen (te controleren via horeca@work.be )
10. Flexi-job-werknemer :
 Voor meer informatie kan u terecht op de portaalsite van de Sociale Zekerheid :
www.socialsecurity.be . Daar vindt u een folder met alle nuttige informatie.
 Op de plaats van tewerkstelling kunnen volgende documenten gevraagd worden.
de schriftelijke raamovereenkomst met onder andere de beschrijving van functie en
loon van de flexi-job werknemer
de specifieke flexi- arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of bepaald omschreven
werk – Als deze laatste arbeidsovereenkomst mondeling is, moet een dag-Dimonaaangifte gebeuren die ook het begin en einde van de prestaties vermeldt.
De registraties van de prestaties van de flexi-job-werknemers gebeuren :
 via een alternatief tijdsregistratiesysteem of
 via Geregistreerd Kassasysteem of
 via dagelijkse aanwezigheidsregistratie bij de RSZ
Opgepast : Als een flexi-jobwerknemer wordt aangetroffen op de plaats van tewerkstelling zonder
registratie van begin en einde van de prestaties, wordt hij tot bewijs van het tegendeel beschouwd
als voltijdse werknemer.
Voor meer informatie:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona_new/general/who.htm
Waarover kunnen vragen gesteld worden aan de WERKNEMER ?
1. Over zijn statuut als werknemer (loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht…)
2. Over zijn statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon …)
3. Controlekaarten die kunnen gevraagd worden aan werklozen:
 C3A (blauwe kaart): volledig werkloze
 C3.2A (wit blad): tijdelijke werkloze
 C3D (wit blad): deeltijdse werknemer met aanvullende werkloosheidsuitkeringen.
 C3C (gele kaart): vrijgestelde werkloze
!! Belangrijk: de prestaties moeten voorafgaandelijk aangeduid worden op de controlekaart !!
4. Arbeidsongeschikte personen– Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Indien een arbeidsongeschikte werknemer aan het werk wordt aangetroffen zal gevraagd worden
naar zijn toestemming deeltijdse werkhervatting (TDWH) afgeleverd door de adviserend geneesheer.
Als betrokkene deeltijds het werk mocht hervatten, valt hij of zij onder dezelfde verplichtingen als bij
een deeltijdse werknemer op het vlak van bekendgemaakte werkroosters en eventueel
afwijkingsdocument