Rss

Vijf tips voor het verbeteren van de WiFi-connectiviteit

Door de toename van devices en online datagebruik op de werkvloer worden WiFi-netwerken van bedrijven steeds zwaarder belast. MKB’ers kiezen al snel voor vernieuwing van hardware of een extra router om de groeiende WiFi-behoefte aan te kunnen.

In veel gevallen is een optimalisatieslag van het huidige netwerk echter net zo effectief. GFI Software geeft ondernemers vijf tips om het beste te halen uit hun WiFi-netwerk.

1. Positie en omgeving router
De locatie van de router is bepalend voor welke configuratie het beste werkt. Wanneer de router zich bevindt in een klein kantoor kan worden gekozen voor een high frequency channel om de dekking te verkleinen en hierdoor de capaciteit binnen dit gebied te verbeteren. Omgekeerd kan het natuurlijk ook. Bij een grote ruimte is het beter te kiezen voor een low frequency channel om dekking te geven aan bijvoorbeeld het gehele gebouw. Ook de locatie van de router speelt een rol. Zo kunnen betonnen pilaren en andere massieve objecten het WiFi-signaal verzwakken. Verder is het verstandig om de router te plaatsen op een locatie waar de dichtheid van devices groot is. Zo worden de meeste devices van een zo krachtig mogelijk signaal voorzien.

2. Geef belangrijke devices voorrang op het netwerk
Bij veel routers is het mogelijk om per device een maximale datasnelheid toe te kennen. Door minder belangrijke devices minder bandbreedte te geven, verbetert de WiFi-connectiviteit voor devices waarbij goede verbinding het belangrijkst is. Maak echter geen gebruik van statische IP adresallocatie om devices voorrang te geven. Hierdoor blijft namelijk altijd bandbreedte gereserveerd voor de ingevoerde IP-adressen, zelfs wanneer de bijbehorende devices niet zijn verbonden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de maximale hoeveelheid aan devices die verbinding mogen maken te verminderen om de capaciteit per device te verbeteren. Een dergelijke ‘eerst komt, eerst maalt-aanpak’ kan in sommige gevallen uitkomst bieden.

3, Bandbreedte monitoring en extra beveiliging
Door het netwerk te monitoren kan worden voorkomen dat kwaadwillende in de omgeving ongezien toegang krijgen door de standaard beveiliging te omzeilen en zo het netwerk extra belasten. Zorg voor optimale connectiviteit door het WiFi-netwerk te monitoren en extra te beveiligingen. Dit helpt niet alleen de WiFi te verbeteren, maar ook data veiliger te houden.

4. Beheer taken die belastend zijn voor het netwerk
Sommige taken die belastend zijn voor het netwerk kunnen het beste worden uitgevoerd op momenten dat het rustig is op het netwerk. Dit is een goede reden om bijvoorbeeld de back-up van systemen ’s nachts uit te voeren. Probeer bovendien om zware taken – zoals patches en grote updates – pas uit te voeren wanneer het apparaat is verbonden aan een ethernetverbinding, indien mogelijk.

5. Maak gebruik van de access control-lijst
Niet voor alle aanwezige devices is het nodig om gebruik te maken van het netwerk. Maak gebruik van de access control-lijst in de router om devices te blokkeren die niet per se WiFi-verbinding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze over een ethernetverbinding beschikken. Breng hiervoor eerst in kaart welke devices aanwezig zijn op de werkvloer, zowel zakelijke als privé-devices. Gebruik daarnaast de access control-lijst om illegale apparaten te ontdekken en te blokkeren. Hierdoor wordt de kans op kwaadwillende indringers op het WiFi-netwerk beperkt.

“Veel bedrijven maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden van hun routers, waardoor ze bandbreedte mislopen en onnodige kosten maken voor hardware-upgrades,” zegt Sergio Galindo, general manager van de Infrastructure Business Unit bij GFI Software. “Door de juiste maatregelen te treffen, behaal je zonder extra kosten goede resultaten met je WiFi-netwerk. Met een monitoring-oplossing, zoals GFI WirelessSentry, houd je bovendien kwaadwillende buiten het netwerk waardoor bedrijfsdata veilig blijft.”

Comments are closed.