Rss

Schadegeval en uw verzekeraar doet moeilijk…

Steeds vaker doen verzekeraars moeilijk als een schadegeval aangegeven wordt. Alle argumenten, zoals bv. ‘raam op kiep’ na een inbraak, zijn goed om onder de betaling van een vergoeding uit te komen. Wat is er daarbij voor u van belang?

Verzekeraars doen moeilijk…

Raam stond op kiep… Onlangs berichtte de pers over het geval van een verzekeraar die weigerde tussen te komen na een inbraak. Uit het onderzoek van de expert was achteraf immers gebleken dat er een raam op kiep stond, terwijl de kleine lettertjes van de polis voorzagen dat ramen en deuren gesloten moesten zijn.

Let op! Sommige rechters volgen de verzekeraar op dat punt. Zelfs als het raam in kwestie duidelijk geforceerd werd, zou er geen sprake zijn van een inbraak (Luik, 30.06.2014) . Begrijpe wie begrijpen kan…

Attest antidiefstalsysteem niet bezorgd.Nog zo’n klassieker… Indien in het dossier van uw verzekeraar het attest ontbreekt dat de installatie van het vereiste antidiefstalsysteem in uw auto bevestigt, dan riskeert u dat men in eerste instantie weigert om u uit te betalen als uw auto gestolen en niet meteen teruggevonden wordt.

Tip. In principe kunt u dat probleem achteraf rechtzetten, nl. door aan uw garagist te vragen om u dat attest alsnog te bezorgen.

Zowel privé als voor uw praktijk. Verzekeraars doen niet alleen moeilijk bij schadegevallen in de privésfeer, maar ook als er in uw praktijk iets gebeurt.

Welke eisen legt men op in uw polis?

De zgn. preventieve maatregelen. In de meeste polissen staan eisen waaraan u zich moet houden om te vermijden dat een schadegeval zich voordoet. U doet er dan ook goed aan om effectief uw voorzorgen te nemen, niet alleen om te vermijden dat u schade lijdt, maar – belangrijker nog – om ervoor te zorgen dat de verzekeraar achteraf geen dekking kan weigeren.

Overloop ze met uw makelaar. Check inderdaad met uw makelaar welke preventiemaatregelen in de algemene én de bijzondere voorwaarden van elk van de door u onderschreven polissen voorzien zijn. Heeft u bv. een open haard, dan zal u in principe een scherm moeten voorzien. Heeft u bv. verdovingsmiddelen in de geneesmiddelenkast van de praktijk staan, dan zou de polis daar extra beveiliging voor kunnen opleggen.

Noteer ze in uw agenda! Dat kan van belang zijn bij voorschriften met een minder hoge frequentie. De elektrische installaties in uw praktijk moeten in principe tijdig herkeurd zijn, bv. om de vijf jaar. Noteer die deadline nu al in uw (elektronische) agenda.

Cash geld verzekerd? Heeft u zo’n cashverzekering – die kost al snel € 130 per jaar – kijk dan na of de verzekeraar een brandkoffer eist. Vaak is dat immers het geval, zelfs voor relatief lage bedragen als € 5.000. Meestal moet die kluis zelfs verankerd zijn.Een metalen geldkoffertje uit de Gamma is dan niet voldoende. Bewaar dan ‘s nachts uw dagontvangsten in die kluis, want dat is een vereiste om verzekerd te zijn bij diefstal.

Welke alarminstallatie? De eisen omtrent de beveiliging kunnen soms ver gaan. Check dus of een gewoon inbraakalarm volstaat, welke ramen (ook dakramen?) en deuren beveiligd moeten zijn en of een doorschakeling naar een alarmcentrale vereist is. De vereiste installatie hebben volstaat ook niet. Ze moet immers ook geactiveerd zijn telkens dat nodig is, dat spreekt voor zich .

Overloop met uw makelaar welke preventiemaatregelen in uw polissen opgelegd worden en volg ze zo goed en stipt mogelijk op. Anders riskeert u dat uw verzekeraar achteraf zijn kans schoon ziet om niets uit te betalen als u effectief met een schadegeval zit.

Comments are closed.