Rss

Proeftijd voor personeel is niet meer

Stel, u zal een nieuwe praktijkassistente aanwerven. Wist u al dat u geen proefperiode meer kunt voorzien in haar arbeidscontract? Zijn er andere oplossingen?

Proeftijd. Als u een praktijkassistente in dienst nam, voorzag u vroeger steeds een proefperiode (meestal zes maanden) in haar arbeidsovereenkomst voor bedienden. Dat liet u nl. toe om, als de aanwerving ‘tegenviel’, te ontslaan met een korte opzegtermijn van één week. Gaf u daarentegen direct een ‘vast’ contract zonder proefperiode, dan was u van in het begin al een opzegtermijn van minstens drie maanden verschuldigd.

Afgeschaft. Door de zgn. Wet op het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden werd de ‘figuur’ van de proefperiode op 1 januari 2014 echter afgeschaft. Dit houdt in dat als er toch nog zo’n clausule zou staan in uw nieuwe contract van na die datum, die niet toegepast mag worden.

Gevolgen. De afschaffing van de proeftijd leidt er gelukkig niet toe dat u voortaan direct met een opzegtermijn van drie maanden zit. De Wet op het eenheidsstatuut heeft nl. ook de duur van de opzegtermijnen hertekend en voor de eerste maanden (zonder proeftijd) danig ingekort. Voor een ontslag in maand 1 en 2 én zolang de derde maand nog niet voltooid is, gaat het om een opzegtermijn van twee weken. Dat is dus maar één week meer dan vroeger tijdens de proeftijd . Voor een ontslag vanaf de vierde maand gaat het om een opzegtermijn van vier weken. Dat is veel minder dan drie maanden, maar ook al een stuk meer dan één week…

Interim als oplossing? U kunt uw nieuwe praktijkassistente ook inschrijven bij een interimkantoor, waardoor ze aan de hand van weekcontracten tewerkgesteld wordt als interimwerknemer. U kunt dan na afloop van elke week zonder kosten (lees: opzegtermijn of -vergoeding) de samenwerking stopzetten. Het nadeel is echter dat een interimaanwerving méér kost dan een ‘gewone’ aanwerving (lees: u moet ook de commissie van het interimkantoor betalen). Het is dus een beetje gokken: als er een mogelijke beslissing tot stoppen zal vallen in de eerste drie maanden, kiest u beter niet voor interimarbeid; in het andere geval kan dat wel nut hebben.. .

De proeftijd is afgeschaft sinds 1 januari jl. Een ontslag vanaf de vierde maand wordt daardoor drie weken duurder dan vroeger. Soms kan het daarom interessant zijn om eerst via interim aan te werven en te testen.

Comments are closed.