Rss

Extra controle op aftrek reiskosten!

De fiscus heeft aangekondigd dat hij de komende periode vooral de aftrek van reiskosten van naderbij zal bekijken. Wat is daarbij volgens de fiscus het probleem en hoe vermijdt u desgevallend miserie daarover bij een controle?

Welke jaren worden er gecontroleerd?

In principe sinds 2011. Dat is alleszins de algemene regel. Om uw aangifte te controleren heeft de fiscus drie jaar de tijd, zij het wel te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Inkomstenjaar 2011, aanslagjaar 2012 kan dus nog tot eind dit jaar gecontroleerd worden.

Let op! De fiscus kan ook nog verder teruggaan in de tijd, maar dan moet hij u eerst verwittigen en bovendien een vermoeden van fraude inroepen. Al bij al dus niet zo voor de hand liggend…

Ja maar, mijn afrekening al gekregen? De afrekening of zgn. belastingaanslag over inkomsten 2011 en ook over 2012 moet u inmiddels inderdaad al gekregen hebben, maar dat maakt dus wat de controle betreft geen verschil. Zelfs al heeft u m.a.w. uw afrekening reeds gekregen, dan nog kan er nadien, zij het binnen die drie jaar, nog een controle volgen.

Reiskosten in het vizier

Niet aftrekbaar? Jawel, zij het wel alleen als en in zoverre het om een zakenreis gaat. Gaat u beroepsmatig naar een congres in Milaan, dan zijn en blijven uw reis- en verblijfkosten dus zonder meer aftrekbaar. Voor een weekendje Parijs met uw vrouw en kinderen geldt dat natuurlijk niet…

Bewijzen. Dat blijft van belang natuurlijk. Zorg ervoor dat u zo veel mogelijk bewijzen heeft van het beroepsmatige karakter van uw reiskosten. Alleen zo kunt u de fiscus immers overtuigen.

Wat met een gecombineerde uitstap? Het zijn uiteraard deze die de fiscus op het oog heeft. U gaat donderdag en vrijdag naar een congres in Milaan en u plakt daar het weekend aan bij wijze van privé-uitstapje met uw vrouw. Ook nu zijn uw uitgaven nog altijd fiscaal aftrekbaar, zij het alleen als en in zoverre die slaan op uw bezoek aan dat congres. Er zal dus opgesplitst moeten worden.

Laat u niet doen!

Wat als u alleen gegaan was? Houd dit inderdaad steeds in het achterhoofd. De uitgaven die niet aftrekbaar zijn omdat uw vrouw meeging, zijn m.a.w. alleen deze die u niet gehad zou hebben als u alleen gegaan was.

Dus niet alles gewoon in twee? Daar moet u effectief op letten. Uw eigen vliegtuigticket bv. had u ook nodig gehad als u dat weekendje er niet aan geplakt had, dus dat blijft dan 100% aftrekbaar. Het ticket van uw vrouw is uiteraard niet aftrekbaar, hetzelfde voor uw hotelkamer. De prijs voor die twee congresdagen was u anders ook verschuldigd, dus die blijft ook voor 100% aftrekbaar, alleen het dubbele ontbijt ’s morgens moet u halveren…

Tip. Wil de controleur hier niet in meegaan, zeg hem dan dat de minister van Financiën dat met zo veel woorden zelf gezegd heeft (parl. vr. nr. 1229, Van der Maelen, 01.12.2010) .

U zit in vennootschap. Zorg er dan voor dat de niet-aftrekbare uitgaven ofwel op uw rekening-courant geboekt worden, ofwel bij u privé belast worden als belastbaar voordeel. U vermijdt zo dan zelf de nodige commotie bij een controle.

Tip. De forfaitaire onkostenvergoeding die u privé belastingvrij uit uw vennootschap kunt halen per dag dat u beroepsmatig in het buitenland bent, blijft wel voor 100% aftrekbaar. Uiteraard tellen daarvoor alleen die twee effectieve congresdagen…

Zuiver beroepsmatige reiskosten zijn in principe geen probleem. In het vizier liggen vooral de kosten van zakenreizen die gecombineerd worden met privé-uitstapjes. De niet-aftrekbare privé-uitgaven zijn dan in principe echter wel alleen die uitgaven die u niet gehad zou hebben bij een 100% beroepsmatige reis.

Comments are closed.