Rss

Zijn uw facturen voldoende gedetailleerd voor de fiscus?

Bij een belastingcontrole verwierp de fiscus de bewijskracht van de boekhouding omdat enkele uitgaande facturen onvoldoende gedetailleerd waren. Is dat een onoverkomelijk probleem? Wat vond de rechter ervan?

Controleur verwerpt de boekhouding

Controle verkoopfacturen. De controleur had de verkoopfacturen van een schrijnwerker bekeken en vond die niet genoeg gedetailleerd. Zijn bezwaren waren dat de werken bijzonder beknopt beschreven werden en dat er geen verbruikte materialen of werkuren vermeld werden, zodat het niet mogelijk was om een vergelijking te maken tussen de verkochte en aangekochte materialen (zgn. hoeveelheidscontrole), noch om na te gaan hoeveel uren er gefactureerd waren.

Boekhouding verworpen. Volgens de controleur was de boekhouding niet bewijskrachtig vanwege de vage verkoopfacturen.

Omzet verhoogd. Eens hij de boekhouding aan de kant geschoven had, verving de controleur de aangegeven omzet door een –  uiteraard hoger  – bedrag dat hij zelf berekend had.

Wat vond de rechter daarvan?

Contractvrijheid. De rechter herinnerde er eerst en vooral aan dat contractpartijen vrij zijn om af te spreken hoe de prestaties vergoed zullen worden. Dat kan op basis van de prijs van de geleverde materialen en een uurtarief, maar ook volgens een vooraf bepaalde, forfaitaire prijs voor het volledige werk. Het is in dat tweede geval uiteraard onredelijk van de fiscus om te eisen dat de werkuren vermeld zouden worden op de facturen (Bergen, 02.05.2014) .

Gedetailleerde offertes. De rechter stelde verder ook vast dat van de zeven facturen die de fiscus te vaag vond, er vijf verwezen naar offertes die wél gedetailleerd waren.

Tip. Volgens de rechter moeten uw facturen weliswaar controle door de fiscus mogelijk maken, maar zijn ze niet bestemd om het werk van de fiscus te vereenvoudigen . Wanneer uw controleur vindt dat uw facturen onvoldoende gedetailleerd zijn, moet hij dus verder vragen, naar bv. offertes, timesheets, correspondentie met de cliënt, enz.

Boekhouding blijft overeind. Uiteindelijk bleken slechts twee van de zeven facturen effectief niet gedetailleerd te zijn, noch te verwijzen naar een gedetailleerde offerte. Het is volgens de rechter buiten proportie om vanwege die twee facturen de hele boekhouding te verwerpen.

Wat is er voor u van belang?

Moet u uw facturen niet detailleren? Toch wel! Deze uitspraak is m.a.w. geen vrijgeleide om voortaan nonchalant te factureren. Zorg er dus wel degelijk voor dat uw facturen gedetailleerd zijn of, zoals hier voor de meeste facturen het geval was, dat ze verwijzen naar gedetailleerde offertes.

Let op! Dit is ook van belang voor uw cliënten. De fiscus kan immers lastig doen over de aftrek van de kosten in de belastingen en de recuperatie van de btw voor vage inkomende facturen.

Wat onthouden? Ten eerste dat het aan de fiscus is om aan te tonen dat uw boekhouding niet bewijskrachtig is. Ten tweede dat uw boekhouding haar bewijskracht niet verliest omdat er tussen uw tientallen of honderden facturen enkele ‘vaag’ zijn. Het totale plaatje is immers van belang.

Tip. Wanneer uw controleur niet aantoont dat die vage facturen een controle van uw belastbare inkomsten onmogelijk maken, kan hij de omzet die uit uw boekhouding blijkt niet zomaar vervangen door zijn eigen cijfers.

Uw facturen zijn in orde wanneer ze zelf niet gedetailleerd zijn, maar wel verwijzen naar gedetailleerde offertes. Zelfs als dit niet voor alle facturen het geval is, kan de fiscus nog niet uw hele boekhouding verwerpen. Dat kan alleen als hij aantoont dat die ‘vage’ facturen een controle van uw inkomsten onmogelijk maken.

Comments are closed.