Rss

Studentenarbeid: Kerstvakantie 2014: welk saldo is nodig?

De kerstvakantie loopt dit jaar van maandag 22 december 2014 tot zondag 4 januari 2015. Ze situeert zich dus grotendeels nog in dit kalenderjaar. Welke invloed heeft dat als u jobstudenten zonder RSZ-bijdragen wilt inschakelen?

Jobstudenten kunnen slechts 50 dagen per jaar tegen een specifiek, goedkoop RSZ-tarief (van 5,42% werkgevers- en 2,71% werknemersbijdragen) werken. De nieuwe regering plant om dit dagenquotum om te zetten in een urenquotum, maar voorlopig zijn we zover nog niet . Zeker naar het einde van het jaar toe is het belangrijk om te checken of de kandidaat-jobstudent die u op het oog heeft, nog wel over voldoende saldo beschikt om RSZ-vrij te werken…

Meer saldo nodig dan andere jaren

Verschil tussen vorige jaren en nu… De voorbije jaren viel er meestal maar één week van de kerstvakantie vóór Nieuwjaar. Bijgevolg had een student toen maar een saldo van vijf dagen (in de vijfdagenweek) nodig om de volledige kerstvakantie RSZ-vrij te blijven. De tweede week viel immers al onder het quotum van het nieuwe jaar, dat normaal gezien nog niet opgebruikt kon zijn.

… bedraagt drie dagen (in vijfdagenweek). Dit jaar heeft u echter een student nodig die in de vijfdagenweek nog over minstens acht dagen saldo beschikt. Er vallen immers acht werkdagen (inclusief de feestdag van Kerstmis) vóór Nieuwjaar i.p.v. slechts vijf werkdagen. Dat is dus een merkelijk verschil t.o.v. de vorige jaren…

Hoe het saldo checken?

Attest uit student@work. In deze databank wordt het quotum aan reeds gebruikte dagen door een bepaalde student bijgehouden. Elke student kan op de websitehttp://www.studentatwork.be een code aanvragen om een attest uit de databank te laten ‘trekken’ dat zijn actuele toestand aangeeft. Vraag uw kandidaat dus om dat te doen.

Dubbelcheck’ via Dimona. Als het 50 dagenquotum overschreden dreigt te worden door de tewerkstelling bij u, geeft de Dimona-databank in principe een signaal (met hoeveel dagen dat zal zijn). Op dat moment kunt u dan nog beslissen om niet te werk te stellen of enkel maar voor het resterende saldo. Ga dus pas op dat moment over tot de ondertekening van het studentencontract.

Zonder feestdagen is goedkoper…

Feestdag van 1 januari. In de vijfdagenweek valt er slechts één reële werkdag na Nieuwjaar, nl. vrijdag 2 januari. De andere is immers de feestdag van 1 januari. Daarom kunt u de tewerkstelling – uit puur financieel standpunt – misschien beter laten aflopen op 31 december. Wilt u er 2 januari toch bij, dan kost u dat nl. twee dagen loon.. .

Feestdag van 25 december. De tewerkstelling opsplitsen in een contract van 22 t.e.m. 24 december en een ander contract van 26 tot 31 december, zou ervoor kunnen zorgen dat u ook de feestdag van 25 december niet hoeft te betalen én dat de student maar een saldo van zeven (i.p.v. acht) dagen meer nodig heeft. Dit neigt echter naar misbruik en/of men zou het zelfs als een niet-toegelaten opeenvolging van contracten kunnen beschouwen…

Tip. U kunt wel eerst een contract geven van 22 t.e.m. 24 december en daarna een ander van 29 t.e.m. 31 december. Het kan dan nl. gaan om een onderbreking van de contracten op vraag van de student zelf – “ik wil liever niet tijdens dat weekend werken”– en dan bent u safe. Bovendien volstaat dan al een student met een openstaand saldo van zes (i.p.v. acht) dagen voor 2014.

Nu de kerstvakantie dit jaar niet voor de helft na Nieuwjaar valt, moet een student, om RSZ-vrij te blijven, nog over een groter saldo aan dagen dan andere jaren beschikken. Bij een ‘zo goedkoop mogelijke’ oplossing van twee contracten van maandag tot en met woensdag gaat het bv. om een saldo van zes dagen.

Comments are closed.