Rss

Hoe ver gaat “hotelbewaargeving” eigenlijk ?

Er bestaat een speciale aansprakelijkheid voor wie een hotel uitbaat of voor wie bv. een “bed and breakfast” heeft. Men spreekt van “hotelbewaargeving”. Wat is het juist en wat zijn de regels ? Kunt u iets doen ?

Wat is “hotelbewaargeving” ?

De meeste gasten brengen uiteraard bagage mee naar een hotel (kleding, toiletgerief, juwelen, een lap­top, enz.). Nu bestaat er een speciale wettelijke re­gel die stelt dat u als hoteluitbater aansprakelijk bent als er in uw hotel iets met deze goederen of ba­gage ge­beurt (bv. juwelen gestolen, laptop be­scha­digd). Men zegt dat u deze goederen immers “in bewaring neemt” doordat deze mensen ermee in uw ho­tel komen. Oei, dat klinkt behoorlijk verre­gaand. Wat moet u zich hier in de praktijk bij voorstellen ?

Wat betekent het in de praktijk ?

Om te beginnen. Deze bijzondere regeling speelt al­leen voor wie bij u blijft overnachten. Komt iemand bv. alleen in uw restaurant eten, dan moet u er al niet van wakker liggen.

Bovendien. De gast moet bewijzen dat hij met een bepaalde zaak uw hotel is binnengekomen. Als er iets gestolen wordt, zal dat allesbehalve gemakkelijk zijn, want het goed is weg. Wordt er iets be­schadigd, dan kan uw gast er natuurlijk gewoon mee naar de receptie stappen (“hier is hij, mijn ka­pot­te laptop”). Maar ook dan zal er in de praktijk toch enige aanwijzing of bewijs moeten zijn van wat er met de laptop gebeurd is. Het is dus zeker niet zo dat wanneer men u een kapot voorwerp onder de neus duwt, u sowieso zou moeten betalen. “Niet ze­ve­ren hé vriend. Hebt ge die laptop niet zelf laten val­len?”

Twee uitzonderingen. Normaal gezien geldt uw aan­sprakelijkheid wel voor alle goederen die een gast meebrengt. Hierop bestaan twee uitzonderingen : enerzijds de auto van de gast (en alles wat erin ligt) en anderzijds eventuele huisdieren. Als hier iets mee gebeurt, moet de gast al echt bewijzen dat dit uw fout is (u bent bv. zelf tegen de auto van de gast gereden) of bv. die van uw personeel.

Plafond. Uw aansprakelijkheid is ook beperkt tot 100 keer de logieprijs per dag (per schadegeval). Vraagt u bv. € 100 per nacht, per persoon, dan is uw aansprakelijkheid dus beperkt tot € 10 000.

Let op ! Als een gast u een bepaald goed laat be­wa­ren (bv. in de kluis aan de receptie), dan bent u on­beperkt aansprakelijk. Maar goed, u houdt het dan wel beter in het oog natuurlijk.

Kunt u zich “indekken” ?

Bordje ? Een bordje met “De directie is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van uw goede­ren.” is niet geldig. Uw aansprakelijkheid compleet uitsluiten kan dus niet.

Tip 1. Wat u wel kunt doen is zorgen voor een kluis aan de receptie en een bordje ophangen : “Geef uw waardevolle voorwerpen in bewaring aan de receptie.”. Zo zorgt u zelf voor toezicht of beveiliging en is de kans kleiner dat er echt dure dingen ge­stolen of beschadigd worden. Als een gast toch geen gebruik maakt van deze kluis en er wordt iets gestolen of beschadigd, dan kan dit een argument zijn dat in de praktijk in uw voordeel speelt (ook al is de gast strikt juridisch niet verplicht om zijn spul­len in uw kluis te stoppen).

Tip 2. Voorziet u een kluisje op de kamer en heeft de gast hier geen gebruik van gemaakt, dan kan ook dat in uw voordeel spelen.

Verzekeren ? U kunt dit risico ook verzekeren (bv. als een optie bij uw polis BA-uitbating). Informeer bij uw makelaar of verzekering.

In principe bent u aansprakelijk als er in uw hotel iets gebeurt met bagage van een gast (gestolen, beschadigd, …). Ook al zal uw gast hier in de praktijk toch één en ander moeten aantonen, u kunt problemen voorkomen met bv. een kluis aan de receptie voor waardevolle zaken.

Comments are closed.