Rss

Geregistreerde kassasystemen voor Hoteliers????

Geregistreerde kassasystemen

Eindelijk is de definitieve regeling met betrekking tot de geregistreerde kassasystemen voorhanden. Gezien uw dossier gecategoriseerd worden onder de horeca-activiteiten hebben wij uw dossier gescreend in functie van deze nieuwe wetgeving. Gezien de eigenheid van uw activiteit eerder valt onder de toepassing “Hotelactiviteit Eerste Sector” valt u niet onder de regeling van de geregistreerde kassasystemen.

Hieronder delen wij u alvast enkele belangrijke praktische zaken mee.

Hotelhouders – 1ste sector

Deze sector omvat het verschaffen van gemeubelde logies, al dan niet gepaard met het verschaffen van spijzen en dranken of met bijkomende diensten door een exploitant van een hotelinrichting aan zijn hotelgasten. Voorwaarde is echter wel dat het verschaffen van spijzen en dranken verrekend dient te worden via de globale hotelrekening. Hier blijft de oude regeling van toepassing. Voor deze handelingen moet een rekening of ontvangstbewijs worden uitgereikt en dit op het tijdstip waarop de dienst is voltooid.

In deze sector kan de 10% regel inzake de geregistreerde kassasystemen nooit toepassing vinden.

Indien u zich als hoteluitbater beperkt het verschaffen van gemeubelde logies aan hotelgasten die gepaard gaan met het verschaffen van spijzen, dranken of bijkomende diensten van allerlei aard, die verrekend worden via de globale hotelrekening kunt u het papieren btw-bonnetje vervangen door een ticket dat aangemaakt werd door het kasregister zoals bedoeld in de beslissing ET 103.592.

Bron: Flamand en Partners

Comments are closed.